Zadlužení Čechů stouplo v 1Q o 5,6 % na 3,36 bil. Kč

Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí 2024 meziročně vzrostlo o 5,6 procenta na 3,36 bilionu korun. Objem dluhu na spotřebu ohroženého nesplácením se zvýšil o desetinu na 25,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které zveřejnila společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

Dluh z úvěrů na bydlení meziročně vzrostl o 5,4 procenta na 2,78 bilionu korun, dluh z úvěrů na spotřebu o 6,6 procenta na 577 miliard korun. Ačkoliv růst objemu dluhu na bydlení v prvním čtvrtletí mírně zrychlil, dlužníků s úvěrem na bydlení opět ubylo. „Stále se tak zvyšuje částka připadající na jednoho dlužníka, což je dáno zejména vysokými cenami nemovitostí. Pomalu pozorujeme oživení hypotečního trhu,“ uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.

Úvěr na bydlení mělo na konci prvního čtvrtletí 1,06 milionu lidí. Na jednoho dlužníka připadá v rámci hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření průměrná částka 2,63 milionu korun.

Objem krátkodobého dluhu sice mezičtvrtletně mírně klesl, ale v porovnání s loňským rokem zaznamenal téměř sedmiprocentní růst a ke konci prvního čtvrtletí dosáhl 577 miliard korun. Proti stejnému období loňského roku se také mírně zvýšil počet dlužníků, a to o 1,4 procenta na 2,33 milionu. O pět procent na 247 000 korun se zvýšila průměrná částka na jednoho dlužníka.

Lidí s dlouhodobým úvěrem ubylo meziročně napříč všemi generacemi. Nejvíce to bylo ve věkové kategorii 25 až 29 let, a to o 18 procent na 48 000 lidí. Nejvíce lidí s úvěrem na bydlení je ve věkové kategorii 35 až 44 let. Na tuto skupinu připadá i nejvyšší objem dluhu, 1,2 bilionu korun. Nejvyšší průměrná částka na dlužníka pak připadá na věkovou skupinu 30 až 34 let, a to 3,8 milionu korun.

Počet dlužníků s úvěrem na spotřebu se zvyšuje s věkem. Nejvíce lidí s krátkodobým dluhem, 634.000, se řadí do věkové skupiny nad 55 let. Nejméně, pouze 107 000, dlužníků je ve věkové skupině 15 až 24 let. Nejvyšší průměrnou částku dluží příslušníci věkové skupiny 35 až 44 let, a to 292 000. Úvěr na spotřebu má více než čtvrtina obyvatel starších 15 let.

„Vývoj nespláceného dluhu změnil svůj směr už začátkem loňského roku. Zásluhu na tom má zejména zhoršená platební morálka u úvěrů na spotřebu, které tvoří 85 procent celkové nesplácené částky. Dlouhodobým trendem je také snižující se počet nesplácejících dlužníků, a tím i zvyšování průměrné částky po splatnosti, což vnímáme jako varovný signál,“ upozornil výkonný ředitel Nebankovního registru Jiří Rajl.

Dluh na spotřebu ohrožený nesplácením se meziročně nejrychleji zvýšil u osob ve věku od 15 do 24 let, a to o 26 procent na 1,5 miliardy korun navzdory nižšímu počtu nesplácejících klientů. Výrazně se tak v této skupině zvýšila i průměrná nesplácená částka, o 27 procent na 112 000 korun. Nesplácený dluh se snížil pouze u lidí ve věku nad 55 let.

Zdroj: ČTK