Zahraniční obchod pozitivně překvapil

Cropped image of business man sitting by the table in cafe and analyzing indicators on laptop computer

Bilance zahraničního obchodu dosáhla v říjnu přebytku ve výši 12,8 mld. Kč, čímž výrazně překonala naší i tržní prognózu. V předchozích měsících pokles tempa dovozu překonávalo pokles tempa vývozu, což se pozitivně projevovala na výsledcích zahraničního obchodu, ale v říjnu meziročně export vzrostl.

Hlavní zásluhu za rostoucím vývozem měl automobilový průmysl, kde přebytek obchodu činil více než 16 mld. Kč a vývoz se zvýšil meziročně o téměř 26 mld. Kč. To je mimo jiné způsobené odezněním problémů v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, které se projevovaly především v září. Dále tak jako během celého roku se snížil deficit obchodu s ropou a zemním plynem (o 11 mld. Kč) a to navzdory tomu, že hodnota dovozu těchto fosilních paliv dosáhla nejvyšší úrovně v tomto roce. Negativně se projevoval větší deficit s počítači, elektronickými a optickými přístroji či nižší přebytek v lesnictví a těžbě dřeva.

V meziročním vyjádření vývoz vzrostl o 3,8 % na 404,1 mld. Kč, zatímco dovoz se snížil o 5,7 % na 391,3 mld. Kč. I v meziměsíčním srovnání po sezónním očištění vývoz v říjnu rostl, a to o 0,6 %, kdežto dovoz poklesl o rovné jedno procento.

Podobně jako v září i v říjnu bilance zahraničního obchodu překvapila výraznějším přebytkem, kdy za tímto výsledkem stojí zejména přebytek obchodu s motorovými vozidly a nižší schodek s ropou a zemním plynem. Za celý letošní rok predikujeme kladnou bilanci atakující hranici 100 mld. Kč. Přestože zahraniční poptávka měla negativní vliv na výkon české ekonomiky ve třetím čtvrtletí, ve zbytku roku a zejména v příštím roce očekáváme její kladný příspěvek s ohledem na mírné oživení ekonomiky eurozóny a zvláště Německa.

Pro příští rok předpokládáme ještě vyšší přebytek obchodní bilance než v letošním roce. Nicméně je otázkou, jak se bude vyvíjet geopolitická situace ve světě, která má vliv i na dění na světových trzích, například projevující se na cenách fosilních paliv, ale také na síle české měny. Do konce roku očekáváme její oslabení směrem k pásmu 24,50 EUR/CZK a v příštím roce její mírné posílení.

Martin Kron, analytik Raiffeisenbank