Živnostníci loni končili podnikání ve velkém

V roce 2022 začalo v Česku podnikat na živnostenský list celkem 77 016 lidí, o 10 604 více než o rok dříve. Zároveň podnikání ukončilo celkem 78 357 fyzických osob podnikatelů, o 36 tisíc více než v roce 2021. To znamená, že za rok 2022 ubylo 1 341 živnostníků, zatímco v předchozích letech se jejich počet zvyšoval. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 

„Paradoxem této situace je, že celkový počet živnostníků se sice snížil, ale zároveň začalo v loňském roce podnikat 77 tisíc živnostníků, což je nejvíce od roku 2011. Úbytek je tak dán počtem podnikatelů, kteří se rozhodli s podnikáním skončit,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že právě živnostníci, kteří, na rozdíl od firem, ručí za podnikání celým svým majetkem, podnikání v případě problémů raději ukončí, než by riskovali bankrot. 

Měsícem, který nejvíce zahýbal počty živnostníků, byl prosinec. V jeho průběhu začalo podnikat 4 675 lidí, což ve srovnání se stejným obdobím v předchozích letech spíše nadprůměr, ale zároveň se 16 715 podnikatelů rozhodlo své podnikání ukončit, což je zhruba čtyřikrát více než v prosinci 2021. Pokud od nových živnostníků odečteme ty, kteří podnikání opustili, zjistíme, že v průběhu prosince Česká republika přišla o 12 tisíc živnostníků. Počet žen, které se rozhodly s podnikáním skončit, se meziročně zvedl o 120 %, v případě mužů to bylo „jen“ 69 %. V předchozích letech se počet žen podnikatelek zvyšoval rychleji než počet mužů, v loňském roce byl růst v obou případech shodný. 

K výraznému růstu končících živnostníků ale začalo docházet již v říjnu. „Do září se počet zániků za měsíc pohyboval okolo 4,5 tisíce, v říjnu to bylo již 7,8 tisíce, v listopadu 11 tisíc a sérii zatím završuje prosinec s 16 tisíci zániky. Mnozí živnostníci patrně vyčerpali všechny své rezervy, a přestože se ekonomická situace již nezhoršuje, volí raději konec podnikání. Řada z nich má podnikání jako vedlejší činnost, takže by to nemělo mít vliv na počet nezaměstnaných,“ doplnila Věra Kameníčková. 

Zdroj: CRIF

Živnostníků ubylo nejrychleji na Liberecku 

Ve většině krajů vzniklo zhruba stejně živnostníků, jako jich zaniklo, a jejich celkový počet se tak nezměnil. Výrazněji však živnostníků ubylo pouze v jednom kraji, a to na Liberecku, kde na 10 zaniklých živnostníků připadlo pouze 5 nových. Naopak v Praze loni živnostníků přibývalo, a to rychlostí 14 nových živnostníků na 10 zaniklých. 

Stagnace či úbytek počtu živnostníků ve všech krajích byly následkem zvýšení počtu zániků, nikoliv sníženým zájmem o zahájení podnikání. Počet nových živnostníků se v roce 2022 oproti předchozímu roku zvýšil ve všech krajích, nejvíce pak v Praze a Karlovarském kraji (shodně +23 %). Zároveň však mnohem razantněji vzrostly počty zániků, a to rovněž ve všech krajích. Celorepublikově se počet zaniklých fyzických osob podnikatelů zvýšil meziročně o 86 %, nejvíce v Olomouckém a Moravskoslezském kraji (shodně +126 %), ale také například v Libereckém kraji (+115 %) nebo na Vysočině (+112 %). 

Zdroj: CRIF

Za úbytkem živnostníků stojí převážně odvětví obchodu 

Úbytek živnostníků zaznamenalo zejména odvětví obchodu, kde za loňský rok na 10 zániků živnostníků připadly pouze 3 vzniky. Živnostníků ubylo také v odvětví ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v odvětví nakládání s nemovitostmi.  

Mezi odvětvími jsou znatelné větší rozdíly než mezi kraji, takže i když v některých odvětvích živnostníků výrazně ubylo, například v segmentu informačních a komunikačních činností připadlo 23 nových živnostníků na 10 zaniklých a 19 nových živnostníků na 10 zaniklých pak připadá v dopravě a skladování.  Téměř ve všech odvětvích se loni meziročně počet nových živnostníků zvyšoval, výjimkou je odvětví nakládání s nemovitostmi, kde počet nových živnostníků klesl o 8 %, a odvětví zemědělství a lesnictví, kde podnikání zahájilo o 2 % méně živnostníků než v předešlém roce. K největšímu růstu počtu nových podnikatelů došlo naopak ve stavebnictví (+37 %). Počet zaniklých podnikatelů rostl meziročně nejvíce v odvětví obchodu, a to o 112 %, v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (+105 %) a dokonce i v informačních a komunikačních technologiích (+103 %). V posledním jmenovaném odvětví však připadá na 10 zaniklých 23 nových podnikatelů, a to je v rámci odvětví nejvíce.

Zdroj: CRIF