Změny ve vedení skupiny ČSOB

Cílem skupiny ČSOB je zůstat silnou finanční skupinou, nejdostupnější pro všechny klienty v České republice, pokračovat ve zjednodušování služeb, digitalizaci a inovacích. Zjednodušení se nyní promítne i do vnitřního fungování a organizační struktury. S účinností od 1. října 2022 dojde ke snížení počtu členů představenstva skupiny ČSOB z osmi na sedm. Cílem této změny je ještě více propojit jednotlivé agendy nejvyššího managementu.

Martin Jarolím se stane od 1. ledna 2023 novým členem představenstva ČSOB zodpovědným za oblast Retailu. Martin pracuje ve skupině KBC již od roku 2001, z toho do roku 2014 v ČSOB v České republice, v letech 2014-2016 jako seniorní manažer v ústředí KBC v Belgii, a od roku 2016 je členem Výkonného výboru banky K&H (dceřiné společnosti KBC) v Maďarsku zodpovědným za oblast Retailu. Jeho jmenování členem představenstva ČSOB podléhá schválení ČNB.

Marcela Suchánková, dosavadní členka představenstva ČSOB zodpovědná za oblast IT & zpracování operací, se ujme role výkonné ředitelky Investičních produktů skupiny ČSOB, ředitelky české pobočky KBC Asset Management a generální ředitelky ČSOB Penzijní společnosti. V těchto rolích nahradí Martina Vaška, který převezme po Jiřím Feixovi pozici generálního ředitele Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. O nové pozici Jiřího Feixe v rámci skupiny ČSOB bude teprve rozhodnuto. Jmenování Marcely Suchánkové i Martina Vaška podléhá schválení ČNB.

Jan Sadil, dosavadní člen představenstva ČSOB, zodpovědný za Retail se po vzájemné dohodě rozhodl skupinu ČSOB k 30. září 2022 opustit.

„Česká společnost nyní prochází velmi náročným obdobím, energetická krize i ekonomická situace zvyšují očekávání i od nás. Proto je mým cílem dát nový impuls k rozvoji našich služeb, zaměřit se ještě více na zákaznickou spokojenost a zjednodušení našich služeb. Budeme pokračovat v osobním přístupu a péči o naše klienty,

ať budou řešit finance, pojištění, nebo investice, a nadále budeme pomáhat lidem v náročných obdobích. Chceme se dál zaměřovat na udržitelnost ve všech oblastech, na rychlé, jednoduché a pro klienty užitečné inovace a srozumitelné digitální služby. Janu Sadilovi patří obrovský dík za mnohaletou skvělou práci a přeji mu hodně dalších úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Velké poděkování náleží i Marcele a Jiřímu za jejich cenný přínos v dosavadních rolích. A samozřejmě všem výše zmíněným kolegům přeji, ať se jim v novém působení daří,“ uvádí Aleš Blažek, generální ředitel skupiny ČSOB.

Složení představenstva ČSOB od 1. října 2022:

Aleš Blažek, generální ředitel

Jiří Vévoda, řízení financí

Martin Jarolím (od 1. 1. 2023), retail

Ján Lučan, vztahové bankovnictví

Tom Blanckaert, řízení rizik skupiny

Petr Hutla, řízení úvěrů a udržitelnost

Michaela Bauer (dříve Lhotková), technologie a inovace