AČSS posiluje tým

Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) oznamuje změny v týmu a organizační struktuře. Výkonného řízení se nově ujímá Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace. Vedoucím komunikace a kontaktem pro média pak bude Radek Šalša, který tuto pozici zastává i v ČBA.

„Stavební spořitelny jsou nedílnou součástí finančního trhu. AČSS chce využít expertního a analytického zázemí České bankovní asociace a synergií, které tato změna přináší. Dál ale zůstává samostatným subjektem s vlastním prezidiem,“ říká předseda prezidia AČSS Libor Vošický.

„Česká bankovní asociace a Asociace českých stavebních spořitelen spolu dlouhodobě úzce spolupracují a mají v mnoha ohledech společné cíle a zájmy. Chceme proto naši spolupráci zefektivnit,“ uvedla Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace a Asociace českých stavebních spořitelen.

„Budeme se snažit ve veřejném prostoru vysvětlovat, že stavebko není jen spoření, ale jde o cestu do světa levných úvěrů na bydlení. Stavební spořitelny navíc státu nabízí hotovou a kontrolovanou infrastrukturu, kterou může ihned začít využívat pro kvalitní a cílené rozdělování dotací a podpor českým domácnostem,“ uvedl Radek Šalša, zodpovědný za komunikaci ČBA a AČSS.