Ceny všech výrobců rostou již přes rok

Ceny zemědělských výrobců v červenci ve srovnání s červnem klesly o 3,6 %. Meziměsíčně vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,3 %, ceny stavebních prací o 1,0 % a ceny tržních služeb pro podniky o 0,8 %.

V červenci pokračoval meziroční růst cen všech výrobců. Ceny zemědělských výrobců se navzdory meziměsíčnímu poklesu meziročně zvýšily téměř o 40 % a ceny v průmyslu o necelých 27 %. Ceny stavebních prací meziročně vzrostly dle odhadů o 13 % a ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o více než 6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.