Eva Poláchová je členkou představenstva ČPP

Dozorčí rada ČPP zvolila Evu Poláchovou členkou představenstva České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. S účinností od 1. 1. 2024 nahradila v této funkci Jaroslava Kulhánka. Nové představenstvo ve složení Pavel Wiesner, Petr Žaba, Christoph Rath a Eva Poláchová má platný čtyřletý mandát do 31. 12. 2027.

Eva Poláchová je absolventkou VŠE Praha, oboru ekonomická statistika. Má dlouholeté zkušeností ve finanční oblasti, zejména v pojišťovnictví, v posledních 20 letech na vedoucích pozicích. Po vstupu do odvětví pojišťovnictví se věnovala zejména obchodu, ať už řízení přímého obchodu nebo externích partnerů a oblasti podpory obchodu. Od roku 2015 působí v pojišťovně Kooperativa, kde je současně také členkou představenstva, do jejíž kompetenční oblasti patří provozní podpora, digitalizace, inovace, klíčové projekty a nově také oblast bezpečnosti a řízení rizik.

V představenstvu ČPP bude mít na starosti zastupování pojišťovny vůči orgánu dohledu (ČNB) a vybrané resorty tzv. sdílených služeb jako jsou Řízení rizik, Bezpečnost, Projektová kancelář a inovace.