Inflace bude dlouhodobá

Petr Šimčák, šéf investic české pobočky Amundi / FOTO: Amundi

Je třeba hledat vhodné nástroje k diverzifikaci portfolia

Centrální banky mají další vývoj inflace ve svých rukou. Podle společnosti Amundi jsou ze středně až dlouhodobého horizontu zajímavé asijské trhy. Evropu potáhnou investice do ESG.

Společnost Amundi představila svůj výhled vývoje celosvětové ekonomiky. Na on-line setkání s novináři byl šéf investic Amundi Pascal Blanque, jeho zástupce Vincent Mortier a ředitelka výzkumu Monica Defend. Podle Amundi nastává nová éra ekonomiky. Zatímco celosvětový hrubý domácí produkt patrně sníží svůj potenciál růstu, tak vyšší inflace začíná být naopak velkým problémem. Ta podle Pascala Blanquea není vysoká jen dočasně, ale můžeme očekávat její dlouhodobé zasažení ekonomik po celém světě.

Rozhodující pro to bude, jak se k problému postaví centrální banky. Ty musí svými kroky zvýšit svoji kredibilitu a přijmout správná opatření k podpoře ekonomik. Jako nevyhnutelné se podle Amundi jeví také zvýšení sazeb, ke kterému přistoupí dříve centrální banky z rozvíjejících se ekonomik. Samotný výhled inflace je dle skupiny Amundi 4 % v roce 2022. Podle Moniky Defend si budou muset ekonomiky zvyknout a „svézt se na vlně“ vyšší inflace i vyšších sazeb. Domnívá se, že už skončilo období sazeb poblíž nuly s velmi nízkou inflací. V letech 2022 očekává skupina Amundi růst HDP 4 % a v roce 2023 3,4 %.

Burza cenných papírů
Burza cenných papírů , ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Co se týče jednotlivých regionů, vyjádřili se zástupci Amundi tak, že vidí ve středně až dlouhodobém horizontu velký potenciál v Asii. Záležet přitom bude zejména na Číně, kde je třeba uklidnit realitní trh, k čemuž pravděpodobně čínská vláda využije finanční injekci na podporu bydlení. Jaký způsob nakonec Peking zvolí, bude více jasné v prvním kvartále roku 2022. Amundi ale nemá pozitivní výhled jen na čínská aktiva, podle investiční skupiny představuje zajímavý potenciál i vyspělé Japonsko a mezi rozvíjejícími se trhy byla zmíněna také Indonésie, která má stále ještě poměrně levnou pracovní sílu a solidní ambice růstu hospodářství. Podle zástupců Amundi budou právě do Asie směřovat velké západní investice, což by mělo přeměnit strukturu ekonomiky některých tamních exportních zemí.

Experti společnosti Amundi se v Paříži vyjadřovali také k evropskému trhu. Ten bude podle nich tažen „zelenými“ investicemi, které povedou ke snížení uhlíkové stopy celého regionu. Právě investice do udržitelnosti a ESG se tak podle zástupců Amundi jeví jako velmi rozumné. Zároveň ale experti vyjádřili obavy, že velké investice do ekologických projektů budou táhnout státní výdaje a také dluhy jednotlivých států Evropy. Řečníci také zmínili obavu ohledně vývoje v Německu, jehož hospodářství je podle nich velmi senzitivní na vysokou inflaci, a díky tomu by se v příštích letech mohlo ocitnout v takzvané stagflaci, tedy v kombinaci nulového nebo nízkého růstu HDP a vysoké inflace. Přesto všechno vidí Amundi větší potenciál v evropských aktivech než v těch amerických.

Z hlediska sektorů je dle představitelů Amundi nejrizikovější technologické odvětví. Zástupce šéfa investic Vincent Mortier přirovnal současné ocenění technologických firem k „.com“ bublině z počátku století. Uvedl, že současné ceny odpovídají ziskům, kterých budou technologické firmy dosahovat až za deset let. Trh absolutně nereaguje na jakékoliv špatné zprávy, a ceny technologického sektoru stále rostou. Odvětví technologií připodobnil Mortier z pohledu investorů k videohře nebo loterii, kde sázíte své žetony na různé firmy a čekáte, která z nich vyroste.

Podle šéfa investic Amundi Pascala Blanquea tak vstupujeme do nové etapy, kdy pravidlo poměru akcií k dluhopisům 60/40 přestává platit, a je třeba rebalancovat portfolio a hledat další zdroje diverzifikace vedoucí k ochraně investic před inflací.

„V inflačním prostředí je vhodné hledat v sektoru financí, energie a materiálů. A také v sektorech s nejvyšší ziskovou marží, protože tyto firmy nejlépe přesunou inflaci i do svých cen. Kombinace kvalitních růstových a pečlivě vybraných hodnotových titulů pravidelně nakupovaných skrze podílové fondy s cílem mnohaleté držby, je pro většinu neprofesionálních investorů nejlepším řešením.“ říká k výhledu šéf investic české pobočky Amundi, Petr Šimčák.

Právní upozornění: Uvedené informace nepředstavují nabídku ani poradenství. Předchozí ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost v budoucnosti. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny jak návratnost investované částky, tak ani případné vyplacení dividendy. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu. Informace o rizicích jsou zveřejněny na www.amundi-kb.cz, www.amundi.cz ve statutech fondů, sděleních klíčových informací, nebo prospektech fondů. Žádná ze společností ze skupiny Amundi nepřijímají žádnou přímou ani nepřímou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. Informace není určena americkým osobám.