Insolvenční správkyně zahajuje prodej Sberbank

Insolvenční správkyně Sberbank JUDr. Jiřina Lužová oznámila, že 13. září odešle nabídku na prodej úvěrového portfolia Sberbank 44 bankám s licencí ČNB. Zájemci mají čtyři týdny na podání nabídek a věřitelský výbor poté rozhodne, zda nejvhodnější z nich přijme.

Rychlý prodej je nejlepší variantou pro věřitele banky, občany, firmy, obce a kraje, kterým ve Sberbank uvízly peníze. Insolvence Sberbank je unikátní v tom, že se prodává zdravá banka se solidním portfoliem, která byla ještě v loňském roce jednou 10 největších bank v ČR, splňovala všechny své regulatorní povinnosti a podíl klasifikovaných úvěrů nepřekračoval průměr českého trhu. Díky tomu je zde šance, že historicky největší insolvenční řízení bude zároveň i nejkratší, kdy by velká část prostředků věřitelů mohla být vyplacena již v první polovině roku 2023. 

Prodej je dobrou zprávou i pro desetitisíce dlužníků banky, kterým převzetí úvěrů jinou bankou umožní vrátit se k normálnímu obchodnímu vztahu se zdravou bankou, která jim poskytne servis, jež už Sberbank poskytovat nemůže. V opačném případě by hrozil prodej úvěrů firmám obchodujících s pohledávkami, který by nejen velmi pravděpodobně vedl k podstatně nižšímu výnosu, ale byl by provázen i velmi nepříjemnými dopady na dlužníky Sberbank, včetně třinácti tisíc lidí s hypotékami. 

Zahájení prodeje umožnil včerejší souhlas Věřitelského výboru s uhrazením nákladů na ekonomické a právní poradenství a IT služeb během prodeje. Souhlas s prodejem samotným odsouhlasil věřitelský výbor již 29. 8. 2022.

Půl roku od pádu Sberbank CZ vyplatil GSFT klientům přes 97 % pojištěných vkladů

Před šesti měsíci spustil Garanční systém finančního trhu na pobočkách Komerční banky výplatu náhrad vkladů klientům zkrachovalé Sberbank CZ. Během této doby si pro náhradu pojištěných vkladů přišlo přes 84 tisíc klientů, kterým se vrátilo přes 25 miliard korun.

Výplata klientů Sberbank je co do celkové vyplácené výše náhrad největší výplatou, kterou GSFT, dříve pod názvem Fond pojištění vkladů, za svou historii realizoval. Celková výše pojištěných vkladů ve Sberbank CZ činila 25,878 miliard korun. „Co se týká počtu vyplácených klientů, tak nevětší výplatou v historii byla výplata klientů zkrachovalé Union banky v roce 2003. Tehdy šlo o 130 tisíc klientů. Sberbank je ale se svými více než 121 tisíci klienty hned na druhém místě,“ vysvětluje výkonná ředitelka GSFT Renáta Kadlecová.

Za šest měsíců od spuštění výplaty náhrad vkladů si náhradu pojištěných vkladů vyzvedlo buďto na pobočkách Komerční banky nebo o ni korespondenčně zažádalo přes 84 tisíc klientů. Těm Garanční systém celkově vyplatil přes 25,188 miliardy korun. K výplatě tak nyní zbývá zhruba 700 milionů korun, na které má nárok 37 tisíc klientů zkrachovalé banky. „Mezi klienty banky, kteří mají nárok na výplatu náhrady vkladů, je velké množství těch, kteří měli ve Sberbank zůstatky v malé výši. Není výjimkou, že si takoví klienti pro náhradu ani nepřijdou. Jednoduše se jim nevyplatí kvůli náhradě v rámci jednotek korun jet na pobočku vyplácející banky,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Nevyzvednuté prostředky zůstávají v Garančnímu systému a jsou určeny k dalším výplatám náhrad vkladů.

SB_page-0001

Zajímavá čísla z výplat

Nejvíce klientů si náhradu vyzvedlo na vyplácející pobočce Komerční banky v Brně, celkem šlo do konce srpna o 4 894 osob. Na druhém místě je Jihlava s 2 103 klienty a třetí největší počet klientů zaznamenala pobočka Komerční banky v Praze na Václavském náměstí.

Nejvíce klientů (68 %) si pro náhradu přišlo už v březnu. Zhruba šestina pak dorazila v měsíci dubnu. „Zpravidla nejvíce klientů si pro náhradu přijde v prvních dnech po zahájení výplat. Hned ve středu 9. března to bylo 13 348 klientů, následující den 7 971, v pátek 11. března pak 6 301 klientů. Od konce března se počty klientů za den pohybují v rámci středních a nižších stovek,“ vypočítává Renáta Kadlecová.

Vedle běžných náhrad, které dosahují maximální výše ekvivalentu 100 000 euro na klienta, bylo možné zažádat i o výplatu zvýšené náhrady, která může dosáhnout až dvojnásobné výše. Tu je možno získat jen v zákonem přesně vymezených případech, jako například při prodeji nemovitosti určené k bydlení nebo po vypořádání dědictví. O její výplatu zažádalo v zákonné lhůtě 309 klientů banky, přičemž 124 klientů naplnilo podmínky pro její vyplacení.

Vedle běžných klientů (fyzických a právnických osob) mají na výplatu náhrady vkladů nárok i tzv. institucionální klienti, a to v zákonem přesně vymezených případech. Celkem Garanční systém eviduje 18 oprávněných žádostí institucionálních klientů. Šlo ve všech případech o exekutorské úřady, které vedly účty pro 18 024 klientů. Náhrada vkladů v tomto případě zamířila exekutorským úřadům, které následně vypořádají jednotlivé věřitele.

Zajímavostí pak může být věk nejmladšího a nejstaršího vypláceného klienta. Nejmladším klientem, kterému byla vyplacena náhrada vkladů (resp. jeho zákonnému zástupci), byla osoba narozená v roce 2021. Tím nejstarším pak byla osoba s rokem narození 1923.

Pokud klienti nesouhlasí s výší náhrady nebo nalezli nějakou nesrovnalost, mohou se na Garanční systém obrátit s reklamací. Tak od začátku výplat učinilo 750 klientů Sberbank CZ, přičemž jako oprávněných vyhodnotil Garanční systém zhruba 20 % žádostí. Nejčastějším důvodem neoprávněné reklamace byl například fakt, že klientům nebyl vyplacen celý vklad, jelikož překračoval zákonný limit 100 000 euro na osobu, že jim nebyl vyplacen vklad v měně účtu (často v rublech), nebo že jim nebyly vyplaceny zůstatky z investičních účtů (cenné papíry), které nepatří mezi zákonem pojištění produkty.

Výplata pojištěných vkladů probíhá dál

Výplata náhrad vkladů ze Sberbank probíhá po dobu tří let od jejího zahájení, tedy až do 10. března 2025. Pro výplatu náhrad pojištěných vkladů si mohou přijít klienti banky na pobočky vyplácející banky, kterou je Komerční banka.

Pro uplatnění nároku na výplatu základní náhrady (tj. do ekvivalentu 100 000 EUR, v případě Sberbank CZ 2 499 500 Kč) není nutné nic vyplňovat či se hlásit nebo registrovat u Garančního systému. Na pobočce vyplácející banky stačí předložit doklad opravňující k vyzvednutí náhrady a zvolit, na jaký účet chce klient náhradu převést, případně, zda chce náhradu vyplatit v hotovosti.

Všichni klienti Sberbank, kteří mají nárok na výplatu náhrady pojištěných vkladů, obdrželi od Garančního systému doporučený dopis s přesnými instrukcemi a výší jejich pohledávky u této banky. Pojištění se vztahuje na všechny vklady (tj. třeba běžné, spořící účty, termínované vklady, apod), stejně jako i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni (28. 2. 2022).