J&T INVESTMENTS dokončil investici do holdingu J&T CAPITAL PARTNERS, a získává tak nepřímou angažovanost na společných projektech investorského tandemu Tkáč & Křetínský

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS investoval prostřednictvím fondu J&T ALLIANCE do holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS. Nedávno založený holding, do kterého Patrik Tkáč plánuje zkonsolidovat veškeré své podíly ve společných projektech s Danielem Křetínským, v tuto chvíli již vlastní zhruba 44% podíl společnosti Energetický a průmyslový holding.

Rozhodnutí umožnit investorům J&T INVESTMENTS podílet se na nejsilnějším a nejhodnotnějším partnerství, které se nám za více než 25 let podnikání podařilo vybudovat a které svým záběrem již dávno přerostlo hranice Česka a Slovenska, je pro skupinu zásadním milníkem. J&T INVESTMENTS se tímto krokem stává hlavním fondem, který investuje a zhodnocuje majetek rodiny J&T i našich klientů. Máme ambici z něj vybudovat jeden z největších fondů v Evropě,“ komentuje investici Patrik Tkáč.

Fond investoval do tzv. investorské třídy investičních akcií jednoúčelového fondu J&T ALLIANCE, jejíž nastavení na jedné straně omezuje maximální dosažitelný výnos na úrovni 10 % p. a., na straně druhé však poskytuje fondu částečnou ochranu před ztrátou. Ta je kryta majetkem představovaným tzv. akcionářskou třídou investičních akcií, jež vlastní skupina J&T. Poměr investorské a akcionářské třídy akcií v současnosti chrání J&T INVESTMENTS proti propadu hodnoty fondu J&T ALLIANCE až do výše 20 %.

Investice do J&T ALLIANCE by měla dlouhodobě tvořit podstatnou část portfolia fondu J&T INVESTMENTS. Věříme, že struktura, kterou se nám podařilo vytvořit, je výborným základem vyváženého portfolia, které má za cíl zhodnocovat dlouhodobý rodinný majetek,“ vysvětluje Adam Tomis, investiční ředitel J&T FINANCE GROUP SE a člen investičního výboru J&T INVESTMENTS.

Fond J&T INVESTMENTS k 31. 3. 2021 vlastnil aktiva převyšující 4 miliardy korun a vedle čerstvě dokončené investice do J&T CAPITAL PARTNERS jeho portfolio tvoří také investice do logistických areálů v Pardubicích a na Moravě, minoritního podílu v online supermarketu Rohlík.cz nebo investice do slovenského maloobchodního řetězce Terno. Hodnota investičních akcií k 30. 6. 2021 bude k dispozici v první polovině září.

O J&T CAPITAL PARTNERS

V České republice založený holding J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., který je 100% kontrolován Patrikem Tkáčem, plánuje vlastnit a spravovat všechny stávající a budoucí podíly Patrika Tkáče ve společných obchodních projektech s Danielem Křetínským. Holding již odkoupil 44% podíl ve společnosti EPH, která sdružuje původní investice v energetice, a v průběhu následujících měsíců plánuje odkoupit další vlastnické podíly, jež jsou v současné chvíli vlastněny Patrikem Tkáčem. Konkrétně jde o:

  • 44% podíl ve společnosti EP Equity Investment Sàrl (EPEI) – společnost sdružující investice do minoritních podílů v kotovaných společnostech (aktuálně např. Royal Mail, Foot Locker, Sainsbury, PostNL a další),
  • 44% podíl ve společnosti EP Global Commerce a.s. (EPGC) – společnost zastřešující investici do Metro AG,
  • 44% podíl ve společnosti EC Investments a.s. (ECI) – společnost sdružující investice z oblasti e-commerce,
  • 40% podíl ve společnosti CZECH MEDIA INVEST a.s. (CMI) – společnost sdružující investice z oblasti médií.

Holding dále odkoupí 44% podíl v mateřské společnosti fotbalového klubu AC Sparta Praha (ACS 1893 Holding a.s.) a po vydání souhlasného stanoviska antimonopolních úřadů a věřitelů prodávajících bude do holdingu také začleněn nepřímý 25% podíl ve španělských maloobchodních řetězcích CECOSA Supermercados, S.L.U. a CAPRABO, S.A.U.

O J&T INVESTMENTS

Fond kvalifikovaných investorů J&T INVESTMENTS SICAV, a.s., založený v prosinci 2019, je novou vlajkovou lodí skupiny J&T FINANCE GROUP SE v oblasti fondového investování. Fond je určen investorům, kteří mají zájem navázat na úspěchy finanční skupiny J&T a jejích partnerů.

Pro fond jsou vyhledávány investiční příležitosti zejména v oblasti neveřejně obchodovaných aktiv s cílem vytvořit vyvážené portfolio sloužící ke zhodnocení dlouhodobého rodinného majetku. Obhospodařovatelem fondu je J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. Více informací o fondu naleznete na www.jtis.cz nebo na www.jtinvestments.cz.