Koupí úvěrové portfolio Sberbank Česká spořitelna?

Na základě rozhodnutí věřitelského výboru bude nadále insolvenční správkyně jednat o kupní smlouvě na prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ exkluzivně s Českou spořitelnou

Ve čtvrtek 13. října 2022 na základě rozhodnutí věřitelského výboru oznámila insolvenční správkyně České spořitelně jako zájemci o koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ, že s ní bude exkluzivně jednat o uzavření kupní smlouvy.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě nabídky České spořitelny, která za úvěrové portfolio nabídla kupní cenu, která by společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat k 100% uspokojení věřitelů v první skupině, 100% uspokojení věřitelů v druhé skupině a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (tj. krajů, měst, obcí a velkých společností).

„Již po pouhém měsíci od zahájení výběrového řízení tak máme k dispozici velice dobrou nabídku. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky rychlému výběrovému řízení, odpovědnému a profesionálnímu přístupu ze strany České spořitelny a v neposlední řadě také díky volbě a podpoře řádného věřitelského výboru na schůzi věřitelů, která se konala 6. 10. 2022, což do prodejního procesu vneslo vyšší míru jistoty,“ uvedla insolvenční správkyně Jiřina Lužová a dodala: „Zároveň je však zcela zásadní uvést, že prodej může být úspěšně dokončen pouze za předpokladu, že přestane napadání proběhlé schůze věřitelů a nedojde k rozporování samotného procesu prodeje. Jedině tehdy lze očekávat úspěšné vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 a výplatu věřitelů v druhé polovině roku 2023.“

Insolvenční správkyně nevidí jediný důvod, proč by někteří věřitelé měli dále brojit proti proběhlé schůzi věřitelů či rychlému prodeji, když nabídnutá kupní cena vede k uvedenému vysokému uspokojení všech věřitelů. Námitky některých věřitelů, že dojde k prodeji za nízkou kupní cenu, se dnes ukázaly jako zcela neopodstatněné. Z těchto důvodů insolvenční správkyně pevně věří, že každý věřitel vezme výše uvedené v potaz a bude postupovat racionálně, aby mohli všichni věřitelé své peníze dostat co nejdříve.

Další informace týkající se průběhu prodejního procesu budou zveřejněny do 21. října 2022.