Lidé si na penzi odkládají stále málo

ZEPTALI JSME SE TOMÁŠE VANÍČKA, ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ČESKÁ SPOŘITELNA – PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI (ČSPS), NA TO, JAK SE PENZIJKO VYROVNÁVÁ S AKTUÁLNÍMI EKONOMICKÝMI PROBLÉMY, NA NOVINKY PRO FINANČNÍ PORADCE NEBO JAK SE NYNÍ DAŘÍ ČSPS. MLUVILI JSME TAKÉ O DIGITALIZACI, KTERÁ JE DŮLEŽITÁ I Z POHLEDU UDRŽITELNOSTI A EKOLOGIE, ČI O SOUČASNÉ DISKUSI NAD PENZIJNÍ REFORMOU A NÁPADECH TYPU ZRUŠIT STÁTNÍ PODPORU STAVEBNÍHO NEBO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ.

Jak se penzijko vyrovnává se situací, která nastala v letošním roce?

Válka na Ukrajině, inflace, mnoho dalších ekonomických nejistot, hrozba recese… Rád bych řekl, že po dvou letech pandemie se vše uklidnilo a my můžeme s optimismem hledět do budoucnosti. Bohužel opak je pravdou – prvních šest měsíců tohoto roku přineslo bouři, která se od února promítá do životů mnoha lidí, ovlivňuje ekonomiku a samozřejmě i finanční trhy. Také penzijní spoření aktuálně prochází obdobím, které poznamenala zejména vysoká inflace a válka na Ukrajině, což se promítá do výkonnosti všech investičních nástrojů.

Z historie penzijního spoření ale víme, že investice a jejich zhodnocení je třeba vnímat v dlouhodobém horizontu. Propady z podobných období bývají v následných úspěšnějších cyklech nejen dorovnány, ale fondy se pak rychle vracejí k zisku. Aktuální situace na finančních trzích není dobrá, ale určitě nebude trvat stále.

Při poklesech je dobré nejednat unáhleně a ideálně se poradit s odborníky. Věřím, že klientům naopak doporučí, aby v těchto obdobích své investiční portfolio ještě rozšířili.

Změnila se v této složité době role finančního poradce z vašeho pohledu?

Role finančního poradce v současné situaci nabývá podle mého názoru na důležitosti. Klienti v této turbulentní době mají tendenci dělat ukvapená a často špatná rozhodnutí. Jedním z těchto rozhodnutí je i vypovídání dlouhodobých finančních produktů na úkor krátkodobých „zisků“. Současné poklesy hodnot investic nutně nemusí znamenat ztrátu, tu totiž klienti realizují až jejich prodejem, resp. ukončením.

Penzijní spoření nabízí navíc ke zhodnocení peněz v účastnických fondech také státní podporu či daňové úlevy, které mohou dohromady činit až 6360 Kč ročně. O tyto výhody předčasným zrušením penzijka klienti přicházejí.

Jako jediná penzijní společnost na trhu nabízíme svým klientům zdarma službu Garance, která zaručuje, že se při splnění podmínek služby vrátí vložené peníze zpět, které do spoření vloží klient i zaměstnavatel. Ať už mají klienti sjednané penzijní připojištění nebo DPS, můžou si snížit výši svého příspěvku nebo platbu odložit. Pokud by situace byla natolik vážná, že nebudou schopni platit vůbec, můžou na určitou dobu přestat platit příspěvky, přičemž jim nehrozí žádné sankce a penále. Vždy je však dobré poradit se s finančními poradci.

Jak se letos daří ČSPS? Daří se vám růst a získávat nové klienty, třeba i v segmentu dětského spoření? Začínají lidé více myslet na své zabezpečení na stáří?

I přes složité první pololetí jsme si udrželi první pozici v doplňkovém penzijním spoření v porovnání s ostatními penzijními společnostmi, a to jak v počtu účastníků, tak v objemu spravovaného majetku. K 30. červnu 2022 měla Česká spořitelna – penzijní společnost necelých 966 tisíc unikátních účastníků s celkovým objemem prostředků ve výši 112,7 mld. Kč. Naše společnost tak i nadále zůstává jedničkou na trhu doplňkového penzijního spoření.

Ještě na začátku roku jsem byl přesvědčen, že vidíme pozitivní trend jak v počtu sjednaných smluv, tak datech týkajících se věkové struktury, výši příspěvků účastníka a rozložení fondů. Bohužel v současné době nelze nic s jistotou předpovědět, a už vůbec ne, jak letošní rok skončí. V segmentu dětských smluv se ale stále držíme na špici a rozhodně to vnímáme jako důležitou součást finančního vzdělávání budoucích generací.

V minulém roce jste zavedli bankovní identitu. Jak hodnotíte její fungování?

Jsem velký zastánce digitalizace, a proto využívání bankovní identity osobně moc podporuji. Její zavedení do procesu sjednávání v minulém roce považujeme z našeho pohledu za velmi úspěšné.

Jako první jsme plně implementovali bankovní identitu do online procesu sjednání penzijka. Můžeme říct, že 60 % sjednaných smluv online způsobem je právě přes bankovní identitu. Mám opravdu radost, že se čím dál více využívají digitální cesty nejen při sjednání ale i při správě penzijního spoření. A dál pracujeme na tom, aby naši klienti mohli své smlouvy spravovat odkudkoli a vždy k tomu měli všechny potřebné informace. Přináší to pohodlí, ale digitalizace je důležitá také z pohledu udržitelnosti a ekologie.

Snažíme se klienty neustále motivovat i k využívání elektronické komunikace. V letošním roce jsme nově odeslali našim klientům roční výpisy nejen do internetového bankovnictví, ale také e-mailem. Korespondenci odeslanou poštou tak postupně omezujeme s cílem snížit dopady na životní prostředí.

Co vaše spolupráce s finančními poradci? Máte pro ně něco nového?

Věříme, že digitalizace je krok správným směrem a nadále chceme zůstat lídrem v digitálních inovacích. Děláme proto maximum, abychom proces sjednání klientům i poradcům usnadnili. Zkušeností z implementace bankovní identity pro online sjednání jsme využili a umožnili ověření podpisu pomocí bankovní identity i pro naše externí partnery. Jejich klienti už nemusí běhat po úřadech a platit za ověřování podpisů. Vše se dá podepsat jednoduše a bezpečně přímo na schůzce.

Mezi další novinku patří vylepšené provizní podmínky. Především jsme se zaměřili na odměnu za dlouhodobou správu klienta v DPS. Nově jsme posunuli věkovou hranici klientů, za které vyplácíme odměnu. Do nových podmínek se promítají i změny v ohodnocení dětských smluv a smluv převedených z jiných penzijních společností.

Jsme si vědomi, že pro práci s klienty je pro poradce důležitá rychlost a jednoduchost obsluhy.

Proto jsme se v posledních letech zaměřili na funkčnost našeho Portálu. Aktuálně je možné v našem systému sjednat novou smlouvu nebo ji převést, vyhledat jakoukoli aktivní smlouvu v naší databázi a také provádět změny a úpravy.

Jak vnímáte současnou diskusi nad penzijní reformou? A jak vidíte nápady typu zrušit podporu stavebního spoření či penzijního připojištění – nejsou lepší daňová zvýhodnění?

Především jsem moc rád, že současná vláda má revizi stávajícího penzijního systému v České republice jako jednu ze svých priorit. Současně jsem si ale vědom toho, že nutnost sanovat nejrůznější „covid podpory“ i nově aktuální pomoc občanům a firmám s cenou energií, moc velký prostor pro výrazné zvýšení státní podpory spoření na penzi nedávají.

Nicméně je neoddiskutovatelný fakt, že bez přímé motivace občanů bude jejich ochota a vůle spořit si na pozdější věk stále nízká. Tudíž bych jakékoli omezení státní podpory penzijního spoření považoval za velmi nešťastný tah a věřím, že si toho je vláda takto i vědoma.

Naopak zastávám názor, že systém státní podpory (příspěvky/daně) by měl motivovat občany spořit od mladšího věku a zejména vyšší částky. Protože jedna věc je kolik lidí si spoří, druhá potom, o jak velkou částku jde. A tady za sebe vidím obrovský problém. Lidé si odkládají stále málo, a to je potřeba změnit.

Jaký vývoj čekáte do konce roku i v roce následujícím – jak vaší společnosti, tak penzijka obecně?

Asi všichni cítíme, že nás celkově nečeká lehké období a situace kolem penzijního spoření tím bude v nejbližších kvartálech samozřejmě ovlivněna. Očekávám tedy ve srovnání se stejným obdobím minulého roku menší počet nových smluv. Moc bych si také přál, aby klienti penzijních společností nemuseli pod tlakem tíživé finanční situace rušit svoje smlouvy a vybírat tak peníze, které si dlouhá léta odkládali na penzijní věk.

Současně věřím, že trhy se „vzpamatují“, inflace postupně klesne a zhodnocení jak na konzervativních, tak dynamických fondech bude pro účastníky spoření opět atraktivní.

3e729719ce4f41b28a00c58a8acce3d0YKANmSknVQj2ZXe6-0

***

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen představenstva Česká spořitelna – penzijní společnosti

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně získal titul MBA na Nottingham Trent University a studoval bankovnictví na Oklahoma University. Osm let vedl pobočkovou síť České spořitelny a v roce 2013 nastoupil do představenstva Pojišťovny ČS, kde byl více než pět let zodpovědný za obchod.

Poté, co se Pojišťovna ČS stala součástí Vienna Insurance Group, nastoupil do představenstva Kooperativy, kde byl až do konce roku 2020 zodpovědný za bankopojištění, digitální prodej, klientskou zkušenost a projektovou a inovační kancelář. Do Česká spořitelna – penzijní společnosti nastoupil loni v březnu jako člen představenstva pověřený řízením úseku obchodu a marketingu.

Je ženatý. Ve svém volném čase se věnuje zejména svým třem dětem, sportu (hokej, fotbal, golf, cyklistika a lyže) a mentoringu několika startupových projektů, kterým předává svoje zkušenosti s tvorbou firemních strategií a obchodních modelů.