Novým generálním ČSOB bude Aleš Blažek

S účinností od 5. května 2022 provede skupina KBC ve složení svého výkonného výboru následující změny. John Hollows, generální ředitel ČSOB, odchází po téměř 26 letech kariéry u KBC do důchodu. Nástupcem Johna Hollowse ve funkci generálního ředitele ČSOB a člena výkonného výboru KBC jmenuje představenstvo KBC Aleše Blažka. Jmenování Aleše Blažka generálním ředitelem skupiny ČSOB schválila Česká národní banka. Jeho schválení jako člena výkonného výboru KBC Group (KBC Bank a KBC Insurance) podléhá ještě schválení Belgické národní banky a Evropské centrální banky.

Aleš Blažek (nar. 1972) po absolvování magisterského studia práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997 začal Aleš svou profesní kariéru jako advokát v pražské kanceláři White & Case. Od roku 2000 do roku 2007 působil v Citigroup v Praze a Londýně na řadě právních manažerských pozic v korporátním a investičním bankovnictví. V roce 2007 nastoupil do GE Capital a působil jako hlavní právník pro GE Capital International se zodpovědností za právní služby GE Capital v Evropě, na Středním východě a v Asii a byl členem výkonného managementu. Do ČSOB nastoupil v roce 2014 jako vedoucí právního oddělení zodpovědný za právní a regulatorní služby a corporate governance. V dubnu 2019 se stal ředitelem pro data a strategii. V této funkci se úzce podílel na přípravě a revizi strategie Skupiny ČSOB. Byl také zodpovědný za správu datové infrastruktury Skupiny ČSOB. V roce 2021 byl jmenován generálním ředitelem KBC Bank Ireland. Je ženatý a má pět dětí.

Koenraad Debackere, předseda představenstva skupiny KBC, komentoval dnešní oznámení takto: „Jménem představenstva bych rád upřímně poděkoval Johnu Hollowsovi za jeho vysoké nasazení a významný přínos pro naši skupinu v jeho různých rolích, v posledních letech zejména v České republice. Jsme Johnovi opravdu vděčni za jeho úsilí při implementaci pilířů strategie KBC v ČSOB. I díky němu jsme dosáhli značného pokroku a výsledků ve všech oblastech, zejména v digitální transformaci a inovacích. S potěšením vítám jeho nástupce Aleše. Jsem přesvědčen, že jeho hluboké znalosti a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti ve finančním sektoru a ve funkci generálního ředitele KBC Bank Ireland v klíčovém okamžiku jejího vývoje mu pomohou vést ČSOB v náročném čase bezprecedentních změn, kterými právě procházíme.“

Johan Thijs, generální ředitel skupiny KBC, výslovně poděkoval Johnu Hollowsovi: „Společně se svými kolegy z výkonného výboru bych rád vyjádřil své nejhlubší poděkování Johnovi za jeho dlouholetou kariéru a vynikající výkony. Jsem přesvědčen, že ČSOB a mnozí další těžili z Johnových širokých mezinárodních zkušeností, bohaté praxe, strategického vhledu i výjimečných manažerských kvalit. S Johnem jsem několik let úzce spolupracoval ve výkonném výboru a vážím si ho jako přítele. Moji kolegové i já jsme mu nesmírně vděčni za roky obětavé práce pro zákazníky i zaměstnance v různých rolích a za jeho podporu, bezpodmínečné nasazení a významný přínos k rozvoji naší skupiny. Přejeme Johnovi do budoucna jen to nejlepší.“

Johan Thijs poblahopřál také Aleši Blažkovi k jeho jmenování generálním ředitelem ČSOB a přivítal ho ve výkonném výboru KBC Group: „Těší mě, že Aleš souhlasil s převzetím funkce generálního ředitele ČSOB. Zákaznická zkušenost, inovace a digitální transformace jsou pro nás hlavními prioritami. Alešovy zkušenosti z KBC Bank Ireland i zkušenosti z pozice ředitele pro data a strategii v ČSOB budou proto v jeho nové roli generálního ředitele ČSOB neocenitelné. Věřím, že posune digitální transformaci banky na další stupeň. Aleš prokázal, že má správnou kombinaci zkušeností, manažerských schopností a hlubokého porozumění našemu podnikání, aby vedl ČSOB k dalšímu růstu a prosperitě.“