Plánujeme expanzi a digitalizaci

Jakub Eliáš, obchodní ředitel YD Finance, a Daniel Ilek, regionální ředitel YD Finance Morava

Jsme přirozenou spojkou mezi všemi skupinami holdingu YD Capital

S Jakubem Eliášem, obchodním ředitelem YD Finance (YDF), jsme si povídali nejen o tom, jak fungují synergie v celém holdingu YD Capital a jakou roli zde hraje právě finanční skupina. Řeč byla také o klientech, kteří stále milují nemovitosti a investice do nich, nebo o plánech YDF na příští rok. Jakub prozradil, že se chystá expanze a také investice do digitalizace.

DSCF8165
Jakub Eliáš, obchodní ředitel YD Finance

V rámci YD Capital spojujete finance, real estate a technologie. Přibližte nám fungování a doplňování jednotlivých skupin v rámci holdingu?

Z mého úhlu pohledu spojujeme jednotlivé segmenty velmi přirozeně. YD Finance patří pod finanční divizi, ve které spravujeme portfolio a majetek našich partnerů, navrhujeme a vytváříme investiční strategie a také nabízíme odborné poradenství. Ve YD Finance se zabýváme právě tím odborným poradenstvím. Jelikož v rámci divize YD Real Estate řešíme spoustu zajímavých nemovitostních projektů, nabízí se spolupráce v oblasti financování. Zároveň v případě vstupu do projektu na to následně navazuje také pojištění.

Výhodou takové spolupráce je fakt, že u nás ve financích čas od času narazíme na klienty, kteří mají nějaký takový zajímavý projekt v „šuplíku“. A my pak máme možnost nechat ho prostřednictvím našich kolegů z akvizičního oddělení zanalyzovat a rozhodnout se, zda do něj vstoupíme.

V rámci divize technologií spolupracujeme především s naší společností První česká energie. Tam pro klienty řešíme vše z oblasti energetiky, například připojení jejich odběrného místa, případně opět komplexní finanční poradenství.

Čemu se tedy ve YD Finance primárně věnujete?

Výhodou naší divize v rámci YD Capital je skutečnost, že jsme přirozenou spojkou mezi všemi. V první řadě v oblasti komplexního poradenství. S klienty dáváme penězům smysl, což znamená, že pracujeme na tom, aby i v případě nějakých nepříjemných události to na ně mělo co nejmenší dopad a vše běželo, tak jak jsme si nastavili.

Jsme tak trochu jako Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Pro naše nemovitostní projekty zařizujeme financování. Komplexně pečujeme o klienty a jejich majetek – starají se o ně naši poradci, což bývají mnohdy ti nejlepší bývalí privátní bankéři. Dokážou se postarat nejen o investice klientů, ale umí jim poradit i s jejich firmou nebo flotilou aut, s pojištěním, státem podporovaným produktem a dalšími produkty.

Kolik poradců s vámi vlastně spolupracuje?

Aktuálně je jich zhruba padesát, a to napříč celou republikou, především v Praze, Brně a v Plzni nebo v Liberci. Trochu méně pokrytý je jih Čech, což by se v příštím roce mělo změnit. Nicméně dnes není problém obsloužit klienta prostřednictvím online schůzek kdekoli a odkudkoli.

Skupina financí se ještě dělí na YD Invest, YD Finance a YD Help. Jak funguje spolupráce v této oblasti?

Ano, ve skupině YD Financial Services to máme takto nastaveno. Každá oblast se věnuje jiným klíčovým aktivitám, ale jak jsem už jsem zmínil, spojují nás vzájemné synergie. Spolupráce je naprosto přirozená, nepotřebujeme na kohokoli tlačit, abychom spolu museli spolupracovat.

Jednou z našich hodnot je „spolutvůrcovství“ a takto se také snažíme fungovat mezi jednotlivými divizemi. Každý z nás si tu cestu musel vyšlapat postupně sám a dnes prakticky jen „dokončujeme chodníky“. Funguje nám vzájemné doporučování klientů, abychom pro ně mohli zajistit poptávanou službu a komplexně se o ně postarali. Klient tak má vše pod jednou střechou bez starostí.

Na jaký typ investic se zaměřujete?

Nejvíce investujeme do realit, klíčovou součástí našeho portfolia je energetika, kdy se nám daří stabilizovat a úspěšně rozvíjet společnost První česká energie. Daří se nám také právě ve finančních službách a klienti oceňují, že u nás najdou atraktivní investiční nástroje.

V rámci realit se zaměřujeme na velice zajímavé projekty v klíčových definovaných oblastech. S klienty YD Finance zároveň řešíme pravidelné investice. Vybíráme vždy z produktů napříč celým trhem, protože jsme nezávislá finanční skupina.

Jak vypadá váš typický klient a kolik jich máte?

Zde se budu držet typického klienta YD Finance. Jsou to rodiny lidí ve středním věku, pro které řešíme vše – od zajištění dětí, přes spoření, investice, financování nemovitosti, až po pojištění celé rodiny i jejího majetku. Co se týká investic, většinou jde o bonitnější klientelu. A co se týká počtu, staráme se dnes už o tisíce. V průměru na jednoho poradce připadá okolo 150 klientů.

Kterému segmentu se letos u vás nejvíce daří?

Protože děláme komplexní poradenství, snažíme se pro klienty vytvářet finanční polštář pro neočekávané události nebo jako zajištění na stáří. Takže jsme úspěšní v oblasti pravidelných i jednorázových investic a také v životním pojištění. Úvěry na tom samozřejmě nejsou tak dobře jako v předešlých letech, ale situace se postupně lepší. Lze říci, že letošní rok je o investicích a pojištění, kde evidujeme meziroční nárůst o 200 %.

Češi milují nemovitosti, na které se zaměřujete, vidíte to také u vašich klientů? V této souvislosti mne zajímají i hypotéky – jak jste na tom?

Po „chladném“ začátku letošního roku se situace postupně zlepšuje. A nyní ke konci roku poptávka po hypotékách sílí. Češi milují něco vlastnit, potřebují si na něco sáhnout – proto to primární zaměření v investicích na nemovitosti.

Možná bych v této souvislosti zmínil i naši realitku YD Home, díky níž umíme pro klienta i vyhledat vhodnou nemovitost. Takže i zde fungují synergie.

A je podle vás i dnes vhodná doba na nemovitostní investice, když situace na trhu není ideální?

Když se na to podíváme z pohledu, kdy klient chce pořídit nemovitost, tak je možná ta nejlepší chvíle. Dnes se totiž dostáváme na pravděpodobné dno s cenami nemovitostí, takže pokud je pro klienta po pečlivé analýze taková investice vhodná, jednoznačně bych to doporučil, trh tomu jde naproti. S ohledem na to, že se sazby velmi pravděpodobně vrátí třeba ke dvěma nebo třem procentům, tak je možná dnes ta nejvhodnější chvíle. Protože jakmile se sazby pohnou směrem dolů, nemovitosti se logicky vydají směrem nahoru. Takže těm klientům, pro které je to vhodné, doporučuji koupit nemovitost – ať už jde o investici, anebo pro bydlení.

Pokud jde o investice do nemovitostí, může si u vás klient vybrat z více projektů?

Pokud chce klient investovat našetřené nebo volné prostředky, tak v rámci naší investiční divize nabízíme spoustu zajímavých projektů, do kterých lze investovat.

Pro nás je klíčové, aby naše projekty byly úspěšné, proto je nejdůležitější finanční analýza, zvlášť dnes, kdy cena kapitálu roste. Když nemáte dobré finanční řízení, můžete mít velké problémy. Ve YD Capital máme jiný přístup. Pro nás je dobře zvládnutý finanční management zásadní. Když koupíte kvalitní nemovitost, je to skvělé, ale když nebudete mít správně nastavené financování, dožene vás to.

V rámci společnosti jsme si jen za poslední rok mohli vybírat z padesátky zajímavých projektů, které jsme mohli koupit. Analýza nám však ukázala, že dává smysl pouze třináct z nich. U ostatních by pořízení kapitálu na jejich nákup bylo tak drahé, že to ekonomicky nedávalo žádný smysl. A my máme v claimu, že penězům smysl dáváme, proto jsme u každého projektu velmi opatrní.

Jak se daří YD Finance obchodně? Na co jste se letos zaměřili?

Na přelomu loňského a letošního roku přišlo tak trochu „probuzení“ pro některé úvěráře, i když ti nejlepší stále úspěšně pokračují. Letos se nám daří v životním pojištění a meziročně skokově rosteme v pravidelných investicích.

To je podle mne dobrá známka trhu a toho, že se mění „mindset“ lidí. Klienti se už nebojí investovat a postupně se zvyšují také investované částky. Pochopili, že když budou investovat 500 korun měsíčně, tak se na stáří nezabezpečí, zde se už dostáváme i u průměrných rodin na tisícové částky.

Když zmiňujete rostoucí finanční gramotnost, pomáhá tomu i váš finanční koučink?

Jednoznačně ano! Koneckonců můj kolega Daniel Ilek to skvěle popisuje. Většinou se díky tomu u našich klientů dostaví prozření a zjistí, že pojistka, penzijko nebo stavebko zajištění na stáří nevyřeší a nezachrání rodinný rozpočet, až budou odcházet do důchodu.

Jaké jsou vaše plány na příští rok, co nového připravujete?

V rámci holdingu běží spousta aktivit, která bude naprosto zlomová. Samozřejmě vnímáme spoustu signálů z trhu, pracujeme s daty a analýzami a určitě nás čeká spousta zajímavých projektů v oblasti digitalizace.

V rámci YD Finance máme před sebou pár let růstu, kdy bychom chtěli rozšířit i naši poradenskou síť. A nebude to jen o číslech, chceme ty nejlepší, seniorní poradce. Už nyní se nám daří naši síť rozšiřovat a dále na tomto tématu pracujeme. Rok 2024 bude rokem růstu nejenom obchodně, ale i personálně.

DSCF8029
Daniel Ilek, regionální ředitel YD Finance Morava

Co je vlastně finanční koučování?

Finanční koučování se v mnohém liší od tradičního finančního poradenství. Daniel Ilek se v rámci YD Finance zaměřuje nejen finanční poradenství, ale snaží se i své klienty vzdělávat ve finanční gramotnosti. Od roku 2020 začal také organizovat v rámci holdingu YD vzdělávací semináře, které od začátku letošního roku posunul směrem k finančnímu koučinku. Jaké jsou tedy podle něj klíčové rozdíly mezi koučinkem a klasickým poradenstvím?

*
Hlavním cílem není pouhý prodej finančních produktů. Naopak, mělo by jít o proces, který pomáhá klientovi rozšířit jeho povědomí a směrovat ho k lepšímu finančnímu rozhodování, a to i bez nutnosti konkrétních produktů.
* Poradce v tradičním smyslu nabízí rady a doporučení. U finančního koučování je komunikace jiná – klient mluví a kouč naslouchá a klade otázky. Ty vedou klienta k hlubšímu porozumění své vlastní situace.
* Kouč se nezabývá hodnocením nebo posuzováním. Místo toho klade důraz na poskytování informací a prostoru k tomu, aby si klient mohl sám uvědomit své možnosti a cíle.
* Finanční kouč může pomoci klientovi odstranit „klapky“ z očí a přehodnotit svůj pohled na finance obecně. Důležité také je, že klient přichází s řešením sám, což může vést k vytvoření konkrétních finančních cílů, které si klient mnohem lépe uvědomí.

* Finanční kouč dále pracuje s motivací klienta. Ta by měla být hluboká a dlouhodobá a měla by opravdu vycházet přímo z klienta.

* Navíc daný koučink není určený jen pro klienty. Tento způsob mohou využívat i poradci samotní.