Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB

Bankovní rada České národní banky dnes poprvé zasedala v novém složení a schválila rozdělení kompetencí jednotlivých členů pro dohlížení odborných sekcí a samostatných odborů ČNB. Současně s tím bankovní rada ČNB rozhodla, že sekci finanční stability ČNB od 8. července 2022 dočasně povede Libor Holub, současný náměstek ředitele sekce a ředitel odboru makroobezřetnostní politiky. Vedením sekce kancelář byl od stejného data dočasně pověřen Luboš Jemelka, ředitel odboru organizačního a protokolu. 

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB s účinností od 7. července 2022:

Guvernér Aleš Michl

 • sekce kancelář
 • sekce správní
 • samostatný odbor interního auditu
 • samostatný odbor lidských zdrojů

Viceguvernérka Eva Zamrazilová

 • sekce měnová
 • samostatný odbor restrukturalizace
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Viceguvernér Marek Mora

 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce
 • sekce informatiky

Člen bankovní rady Oldřich Dědek

 • sekce peněžní
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů

Člen bankovní rady Tomáš Holub

 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce statistiky a datové podpory

Členka bankovní rady Karina Kubelková

 • sekce finanční stability
 • sekce dohledu nad finančním trhem II

Člen bankovní rady Jan Frait

 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • sekce bankovních obchodů

Sekci finanční stability ČNB od 8. července 2022 dočasně povede Libor Holub, současný náměstek ředitele sekce a ředitel odboru makroobezřetnostní politiky. Vedením sekce kancelář byl od stejného data dočasně pověřen Luboš Jemelka, ředitel odboru organizačního a protokolu.

Z rozhodnutí bankovní rady ČNB budou L. Holub a L. Jemelka pověřeni vedením sekcí do doby jmenování nových sekčních ředitelů.

Dosavadní ředitel sekce finanční stability Jan Frait zastává od 1. července 2022 funkci člena bankovní rady ČNB, dřívější ředitelka sekce kancelář Jana Báčová rezignovala k 30. červnu 2022 na svou funkci.