Úroková sazba spotřebitelských úvěrů se v červenci po čtvrt roce klesání opět zvedla až na úroveň 6,44 %

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Průměrná výše úrokové sazby úvěrů na cokoli nabrala po čtvrt roce klesání opět směr vzhůru. Podle Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů dosáhla v červenci výše 6,44 %, a oproti předchozímu měsíci tak vzrostla o 0,77 procentních bodů.

„Červencové zvýšení průměrné úrokové sazby úvěrů na spotřebu se v současné době, kdy jdou nahoru i úrokové sazby jiných typů úvěrů, hodnotí poměrně obtížně. Dlouhodobý vývoj našeho indexu ale spíše naznačuje, že průměrné sazby oscilují okolo 6 %. Za posledních deset let se průměrná úroková sazba drží na úrovni 6,71 %, v posledních letech navíc klesá,“ komentuje výsledky Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Žadatelé zvažující pořízení úvěru, by se měli mít na pozoru s ohledem na fakt, že Česká národní banka během krátké doby již dvakrát zvýšila základní úrokovou sazbu. Očekávání jsou pak taková, že tuto sazbu bude ČNB upravovat i v následujících měsících, růst repo sazby je odhadován dokonce na dvojnásobek, tzn. až na hodnotu 1,5 %. To už může mít dopad také na spotřebitelské úvěry. Nepůjde však o tak dramatický dopad jako v případě hypotečních úvěrů, kde můžeme sledovat růst sazeb v řádu desetin procentních bodů.

S ohledem na výši úvěru pociťují spotřebitelé zvýšení úrokové sazby u hypotéky vždy citlivěji nežli u spotřebitelského úvěru. „Uvedu příklad – zvýšení sazby o 0,2 procentního bodu u průměrné hypotéky na 30 let ve výši 2,8 milionu korun odpovídá zhruba 300 korunám. Stejné zvýšení sazby u spotřebitelského úvěru na 300 tisíc korun se 7letou splatností pak odpovídá pouhým 30 korunám, které klientům jistě nenaruší klidný spánek,“ uzavírá Martin Novák.

Broker Consulting Index spotřebitelských úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u spotřebitelských úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele bankovních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do Indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je to, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry, a to bez výjimky všechny. Nemůže tak dojít ke zkreslení informací a Index není závislý na datech dodávaných třetími stranami.