Akcie: Nové extrémy, problémy a příležitosti

Klíčovou otázkou pro akciové trhy v roce 2024 je, zda nepřijde recese. Investoři by se měli soustředit na firmy podnikající v obranném průmyslu, kybernetické bezpečnosti a komoditách a na britské a evropské akcie. Měli by také snížit expozice v amerických megakorporacích.

Všechno je to o recesi
Pokud jde o akcie, byla v loňském roce hlavním faktorem odolnost ekonomiky. Došlo k nejstrmějšímu nárůstu základních sazeb za celá desetiletí a už to vypadalo, že je recese nevyhnutelná. Ale díky bezprecedentní americké fiskální politice a davovému šílenství kolem fascinujících schopností ChatGPT se americká ekonomika dokázala recesi vyhnout a technologické akcie vystřelily do nových absolutních výšin. Vzhledem k druhé nejdelší prodlevě americké ekonomiky od roku 1978, měřeno délkou období od prvního vrcholu indexu bez recese, nám bude v roce 2024 dělat starosti právě možnost recese.

Ekonomové predikují ve Spojených státech 50% pravděpodobnost recese, což jen ukazuje, že vývoj v roce 2024 není jasně daný a investory čekají značné výzvy. Velkou neznámou je i další směřování čínské politiky. V minulosti si vedly akciové trhy v měsících kolem prvního snížení sazeb zpravidla dobře, takže prozatím není to, jak trh pokles zohledňuje, nijak znepokojující.

Klíčová témata pro rok 2024

Loňský rok byl pro čínské akcie znovu plný zklamání, zejména ve srovnání se zeměmi, které na fragmentační hře zatím vydělávají, protože se dodavatelské řetězce Říši středu čím dál častěji vyhýbají. Sem patří zejména Indie, Mexiko, Brazílie a Vietnam a my očekáváme, že je budou akciové trhy před Čínou i nadále upřednostňovat. Zajímavé je, že se čínské akcie od počátku roku 2018 na ostatních klíčových rozvojových trzích při přepočtu na USD propadly téměř o 44 %.

Pokud jde o tematický výběr akcií, zvyšujeme expozice v komoditním sektoru, protože dál pokračuje supercyklus vyvolaný silným celosvětovým urbanizačním trendem, investicemi do zelené transformace a omezenou nabídkou. Geopolitické napětí ve světě navíc patrně prospěje akciím firem podnikajícím v kybernetické bezpečnosti a v obraně.

Pokud trhy vsadí na další pokles základních sazeb v roce 2024, mohou se krátkodobě vzpamatovat utrápené akcie firem podnikajících v oblasti zelené transformace, ať už se jedná o větrnou či solární energii, elektromobily, energetická úložiště, nebo vodík.

Přichází nový extrém, je třeba snížit expozice v megakorporacích

Loňský rok vejde nepochybně do dějin jako rok tržních extrémů. Rozruch kolem generativní AI dostoupil vrcholu a takzvaných „7 statečných“ (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon Nvidia, Meta a Tesla) posílilo za rok k 15. prosinci 2023 o 104 %. Index Nasdaq 100 posílil jen o 53 %, S&P 500 o 25 % a S&P 500 Equal Weight o 12 %. Index Russell 2000 dokonce koncem října zaznamenal oproti počátku roku pokles, pak ale na trhu došlo k agresivnímu přecenění, jež mělo zohlednit základní úrokové sazby pro rok 2024.

V důsledku toho je americký akciový trh nejkoncentrovanější za posledních 100 let, nebo má k tomu přinejmenším hodně blízko. Za touto skutečností se skrývá děsivá pravda. Tak dobré výsledky nemohou vydržet, pokud si tato skupinka amerických technologických firem nepodmaní celou ekonomiku a nedokáže i nadále překonávat už tak značná růstová očekávání pro rok 2024. Kvůli vysoké koncentraci indexu je americký akciový trh rizikovější, protože návratnost čím dál víc závisí na omezené množině rizikových faktorů a jedním z nich je postoj k technologickým akciím. V roce 2024 je pro nás nejdůležitější snižovat expozici v amerických megakorporacích.

Hodnota se skrývá v britských a evropských akciích
Na britských a evropských akciových trzích najdeme pravý opak „7 statečných“. Ve srovnání s americkými mají zdejší akcie tržní hodnotu jen 56 % a 28% diskont. My si však nemyslíme, že by byly výnosy z amerických akcií dlouhodobě o tolik vyšší než ty z evropských, a jsme naopak přesvědčeni, že bude očekávaná návratnost vyšší u britských a evropských akcií. Pokud se změní nálady na trzích nebo utlumí ekonomická aktivita, nabízejí tyto dva akciové trhy navíc i vyšší expozici v obranných sektorech.

Peter Garnry, hlavní akciový stratég Saxo Bank