Češi už mají ve fondech 1,2 bilionu korun

Blue money business graph finance chart diagram on economy 3d coin background with growth financial data concept or investment market profit bar and success market stock technology currency report.

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2023 výše 2,106 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 77 miliard korun (tj. o 3,8 %, z 2,029 bilionu Kč k 31. 3. 2023 na 2,106 bilionu korun k 30. 6. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2023 výše 826 miliard korun. Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard korun, následovány fondy akciovými s nárůstem 12 miliard, fondy smíšenými a fondy peněžního trhu, které zaznamenaly nárůst o čtyři miliardy korun, a fondy nemovitostními, které narostly o 700 milionů. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy strukturované, a to o 300 milionů Kč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 420 miliard korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 27 miliard korun (tj. o 6,7%, z 393 miliard korun k 31. 3. 2023 na 420 miliard korun k 30. 6. 2023). Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,2 bilionu korun. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 6. 2023 na hodnotu 3,753 bilionu korun.