Češi už mají ve fondech 1,2 bilionu korun

Celkový objem majetku svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí dosáhl k 30. 6. 2023 výše 2,106 bilionu korun a narostl během druhého čtvrtletí o 77 miliard korun (tj. o 3,8 %, z 2,029 bilionu Kč k 31. 3. 2023 na 2,106 bilionu korun k 30. 6. 2023).

Investice do domácích a zahraničních fondů kolektivního investování nabízených v České republice dosáhly k 30. 6. 2023 výše 826 miliard korun. Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT: „Majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.“

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 26 miliard korun, následovány fondy akciovými s nárůstem 12 miliard, fondy smíšenými a fondy peněžního trhu, které zaznamenaly nárůst o čtyři miliardy korun, a fondy nemovitostními, které narostly o 700 milionů. Kvartální pokles naopak zaznamenaly fondy strukturované, a to o 300 milionů Kč.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 420 miliard korun a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 27 miliard korun (tj. o 6,7%, z 393 miliard korun k 31. 3. 2023 na 420 miliard korun k 30. 6. 2023). Investice ve fondech (kvalifikovaných investorů a kolektivního investování) tak dosahují celkové výše již 1,2 bilionu korun. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům vzrostla k 30. 6. 2023 na hodnotu 3,753 bilionu korun.