ČR na patnáctém místě v HDP na obyvatele v EU

Eurostat zveřejnil předběžné výsledky výpočtu HDP na obyvatele podle parity kupní síly, podle nichž ČR dosáhla 91 % evropského průměru. Je tak z tohoto pohledu patnáctou nejbohatší zemí EU. Je tedy o 20 % slabší než Německo a o čtvrtinu bohatší než SR. Ze starých unijních zemí ČR zatím předběhla pouze Řecko, Portugalsko a Španělsko.

Pro zajímavost právě Slovensko je se 73 % HDP per capita čtvrtou nejchudší zemí EU. Hůř už je na tom jenom také eurem platící Lotyšsko a Řecko, posledním pak Bulharsko. Slovensko se přitom v řebříčku propadá, protože ještě před dvěma lety bylo ještě páté nejslabší, nicméně v mezičase jej předběhlo Rumunsko a Chorvatsko, naopak za něj pokleslo Lotyšsko.

HDP na obyvatele není úplně nejlepším ukazatelem kupní síly obyvatel, nicméně jako všeobecně uznávané měřítko se běžně používá a mimochodem sehrává i roli při rozdělování peněz z fondů EU. Asi nejlépe celý tento žebříček relativizuje prvenství finančního centra Lucemburska a druhé místo tolik daňově oblíbeného Irska s více než dvojnásobkem evropského průměru.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS