ČS chce koupit úvěry Hello bank!

Česká spořitelna má zájem o koupi spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!. Pro klienty Hello bank! se zatím nic nemění.

· Česká spořitelna se dohodla s BNP Paribas Personal Finance na podmínkách prodeje spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank!

· Transakce podléhá schválení regulatorních orgánů

· Pro klienty Hello bank! se zatím nic nemění, nadále splácejí své úvěry do Hello bank!

Spotřebitelské úvěrové portfolio Hello bank! má zájem odkoupit Česká spořitelna. Na podmínkách prodeje se již dohodly Česká spořitelna a BNP Paribas Personal Finance podnikající v České republice pod názvem Hello bank!.

Prodej úvěrového portfolia nyní podléhá udělení souhlasů regulatorních orgánů. Transakce nezahrnuje depozitní produkty Hello bank!, a nedojde tedy k převodu smluv o běžných či spořících účtech ani vkladů vedených u Hello bank! na Českou spořitelnu.

Po udělení regulatorních souhlasů převezme Česká spořitelna veškeré spotřebitelské úvěry včetně kreditních karet Hello bank! aktivních ke dni vypořádání transakce. Ke dni 31. května 2023 činil objem spotřebitelského úvěrového portfolia Hello bank! přibližně 8,8 miliard Kč.

Pro držitele úvěrů Hello bank! se zatím nic nemění, i nadále splácejí úvěry podle dohodnutých podmínek do Hello bank! Klienti Hello bank!, kterých se bude převod úvěrů do České spořitelny týkat, včas obdrží písemná sdělení s podrobnými pokyny, jaké změny nastanou po převodu úvěrů do České spořitelny.