ČS dokončila nákup úvěrového portfolia Sberbank CZ

Úvěry klientů Sberbank CZ budou převedeny do České spořitelny a peníze z prodeje použity na vyplacení pohledávek věřitelů

Česká spořitelna dokončila nákup úvěrového portfolia Sberbank CZ. Z finančních prostředků, které za nákup portfolia zaplatila, budou vypořádáni věřitelé Sberbank CZ. Převod úvěrového portfolia očištěného o nesplácené a jinak problémové úvěry byl stvrzen zápisem v Obchodním rejstříku 4. dubna 2023. Za úvěrové portfolio v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun zaplatila Česká spořitelna 41,053 miliard korun, a v průběhu dubna dojde k převodu klientů Sberbank CZ do České spořitelny.

V průběhu dubna bude probíhat převod potřebných dat k úvěrům klientů ze Sberbank CZ do České spořitelny. V době převodu ještě budou moci tito klienti splácet své úvěry a řešit neodkladné záležitosti týkající se správy převáděných úvěrů přes Sberbank CZ, avšak od 1. května 2023 jim již bude plnou obsluhu poskytovat Česká spořitelna. Smluvní podmínky úvěrů, včetně úrokových sazeb dohodnutých ve Sberbank CZ se převzetím úvěrového portfolia do České spořitelny nemění. Do konce dubna tedy budou klienti splácet své úvěry na účty ve Sberbank CZ, od 1. května již budou své úvěry splácet na nové účty v České spořitelně. O podrobnostech ohledně dalších splátek úvěrů budou všichni klienti během měsíce dubna písemně informováni. 

„Vypořádáním kupní smlouvy s Českou spořitelnou jsme získali klíčové finanční prostředky potřebné k uspokojení pohledávek věřitelů Sberbank CZ. V tuto chvíli také dokončujeme prodej korporátních dluhopisů náležejících do majetkové podstaty Sberbank CZ a otevřeli jsme i nabídkové řízení na prodej zbylé části úvěrového portfolia banky,“ uvádí JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ, a dodává: „Věřím proto, že budeme moci přistoupit k vypořádání pohledávek našich věřitelů formou částečného rozvrhu již v druhé polovině letošního roku“.  

Získaná kupní cena při zachování současné míry úročení a společně s již dostupnou hotovostí banky (včetně narostlých úroků) a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ bude postačovat k plnému uspokojení věřitelů v první skupině (GSFT) i druhé skupině (fyzické osoby a malé a střední firmy) a s velkou pravděpodobností i k téměř 100% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (kraje, města, obce a velké společnosti). Celkový rozvrh vypořádání bude možné učinit až na konci insolvenčního řízení po vyhotovení konečné zprávy.

V tuto chvíli mohu konstatovat, že svou podstatou a velikostí se insolvence Sberbank CZ řadí mezi největší a nejúspěšnější insolvence v historii České republiky. Potvrdilo se, že záchranný systém nastavený v České republice funguje velice dobře. Poděkování patří všem, kteří se na celém procesu podíleli, zejména pak České spořitelně,“ dodala Jiřina Lužová.