Dluhopisové trhy se opět zaměřují na fundamenty

Interní model společnosti Fidelity International ukazuje, že dluhopisové fundamenty a ocenění od pandemie lépe předpovídají investiční výnosy než nálada, což odráží měnící se tržní a makroekonomické podmínky.

Doba roušek a dezinfekčních prostředků je sice za námi, ale dopad covidu 19 na finanční trhy se teprve začíná projevovat. „My se na základě dat podíváme na faktory, které ovlivňují výkonnost globálních dluhopisových trhů. Srovnávací analýza dat z posledních osmi let provedená pomocí vícefaktorového modelu vyvinutého společností Fidelity International ukazuje, že na dluhopisových trzích došlo k výraznému posunu od faktorů sentimentu k většímu zaměření na fundamenty a ocenění. Model používá přibližně 200 parametrů a dělí je do tří skupin faktorů: fundamentálních, oceňovacích a založených na sentimentu – náladě, a poté analyzuje dopad těchto skupin na výkonnost v čase, napříč jednotlivými trhy i na úrovni emitenta,“ vysvětluje portfoliová manažerka společnosti Fidelity International Konul Mustafayeva.

Úvěrové trhy se opět zaměřují na fundamenty

 Zdroj: Fidelity International, červen 2023.

Výsledky ukazují, že faktory založené na sentimentu ztrácely přibližně od března 2020 svou sílu. Tenkrát se jejich rizikově očištěná výkonnost blížila nule u dluhopisů investičního stupně a dosahovala dokonce záporných hodnot u dluhopisů s vysokým výnosem. Fundamentální a valuační faktory vykazovaly v obou obdobích kladné rizikově očištěné výnosy.

Před pandemií byl přitom sentiment silným faktorem ovlivňující výkonnost. V prostředí, kdy se korporátní zisky ocitly pod tlakem, však investoři raději alokovali své prostředky do společností se stabilními zisky, které byly schopné udržet růst a nadále pohodlně řídit své dluhy. V případě tvrdého přistání světové ekonomiky bychom se pravděpodobně dočkali větších rozdílů mezi vítězi a poraženými. Poptávka po větší ochraně proti poklesu je tudíž spojena s větším důrazem na ocenění.

Přesto by bylo riskantní investorskou náladu zcela opomenout. Ačkoli vyhlídky světové ekonomiky se v současné době zdají neradostné, data na většině vyspělých trhů zůstávají relativně slušná. Překvapení v podobě „měkkého přistání“ nebo dokonce mělké recese by mohlo kyvadlo opět vychýlit ve prospěch sentimentu. Jednou z výhod systematického vícefaktorového přístupu je, že je navržen tak, aby podporoval diverzifikaci napříč faktory a zajišťoval výkonnost v různých tržních prostředích. Pro dluhopisové investory je to užitečná připomínka, aby se příliš neupínali k určitému stylu nebo faktoru.