Dlužníkům se úhrady už i hůře slibují

Young woman at home in the kitchen in a white hoodie with a laptop, graph on the screen, upset, unhappy, cryptocurrency falls down

Čeští dlužníci dlouhodobě splácí své závazky lépe než zbytek Evropy a toto prvenství si stále držíme. Z nejnovějších dat inkasní agentury EOS KSI ale vyplývá, že u dlužníků v prodlení klesla ochota přislíbit úhradu dlužné částky o 2,5procentního bodu, tj. meziročně o 6 %. Přitom míra dodržení takové dohody, tedy vlastní platba, vzrostla o 3procentní body. Znamená to, že nejistota a obavy z budoucnosti se již začaly projevovat v neochotě dlužníků zavazovat se k hrazení závazků.

· Čech je zatím stále nejméně delikventní dlužník Evropy

· Inkasní agentury letos očekávají skokové zhoršení morálky

· Dohody s dlužníky se uzavírají hůře

Letošní rok přinese zhoršení platební morálky

Podle statistik EOS KSI se u dlužníků již projevují dopady náročné ekonomické situace. V datech za rok 2022 se na delikvenci dlužníků zatím nepodepsala ani pandemie, ani energetická krize a platební morálka českých dlužníků i v roce 2022 následovala dlouhodobý pozitivní trend. Podle předpokladů ale statistiky za rok 2023 stejně optimistické nebudou.

S dlužníky se hůře uzavírají dohody

Podle Asociace inkasních agentur narostla průměrná výše pohledávky pod správou inkasní agentury o 2 079 Kč. Čech inkasní agentuře splácí průměrně 20 177 Kč. Inkasní agentura EOS KSI navíc meziročně zaznamenala pokles ochoty dlužníků uzavírat dohody na úhradu dlužných částek.

“V komunikaci se zákazníky dlouhodobě sledujeme vývoj míry příslibů k platbě, tedy ochotu dlužníků uzavřít dohodu o splacení dluhu. A tato hodnota za poslední rok poklesla. Naše data jasně ukazují, že Češi svou finanční situaci vnímají hůře než před rokem a nechtějí inkasním agenturám slibovat něco, co nemohou dodržet,” vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI.

Nejvíce se ochota slibovat úhradu dluhu meziročně propadla v Jihočeském kraji, a to o téměř deset procentních bodů. Mírné zlepšení v uzavření dohody na splátce dluhu nastalo z celé republiky jen ve dvou krajích – v Praze a Ústeckém kraji. Zlepšení je však minimální a dosahuje přibližně jen jednoho procentního bodu.

Dlužníci nebudou mít z čeho splácet

Vysvětlením neochoty uzavírat dohody na splácení dluhu může být zhoršená životní úroveň občanů v celé republice. Ať už dlužníci žijí v kterémkoli kraji, všichni čelí vyšším cenám energií a vysoké inflaci, která navyšuje cenu položek v nákupním košíku. Jak ukázal další průzkum EOS KSI na počátku roku, Češi sice šetří nejvíce v Evropě a nově se zadlužil jen každý sedmý (v Evropě to byl každý pátý), ale za dostatečné považuje své úspory jen každý čtvrtý. A bude hůř.

“Nevylučujeme, že v průběhu tohoto roku dojde ke skokovému nárůstu dluhů i skokovému poklesu sledovaných hodnot. Dlužníci jednoduše nebudou mít z čeho brát, bude ještě obtížnější uzavírat s nimi dohody a zhorší se zřejmě i jejich naplňování ze strany dlužníků. Hospodářské výsledky České republiky i celé EU nejsou příznivé, ceny neklesají a úspory běžných občanů se ztenčují,” uzavírá Vladimír Vachel.