Fúze Monety s PPF nebude

Ilustrační foto. Zdroj: PPF

PPF a Moneta Money Bank uzavřely v pondělí dohodu o ukončení a zastavení procesu akvizice Air Bank.

Zastavit spojení chtěla PPF kvůli změně v managementu skupiny, revizi celé transakce (akvizici chtěla financovat dluhem) a negativnímu vývoji makroekonomického prostředí včetně nedávné změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost pro všechny tuzemské banky (zvýšení proticyklické kapitálové rezervy z 0,5 až na 2,5 %). PPF chce minimalizovat rizika spojená s tímto budoucím vývojem a vedení Monety na návrh dohody přistoupilo.

PPF se přitom zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl 29,94 % v Monetě a stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců, ale může jej prodat potenciálnímu strategickému investorovi, který je definován jako regulovaná finanční instituce.