Hypotéku si online sjednávají více muži než ženy

Online hypotéku si v Česku sjednávají nejčastěji lidé ve věku mezi 30 a 44 lety. Hlavní motivací ke sjednání hypotéky na dálku je možnost získání výhodnější úrokové sazby. V žádosti o hypotéku vystupují jako hlavní žadatelé výrazně častěji muži než ženy.

Hypoteční úvěr na financování vlastního bydlení si dnes mohou lidé sjednat nejen osobně na pobočce vybrané banky či u nezávislého hypotečního specialisty, ale také online přes internet a telefon. „Zájem o online sjednání hypotéky v posledních letech výrazně roste. Jednou z hlavních výhod vyřízení hypotéky na dálku je úspora času. Na internetu zájemci o hypotéku okamžitě zjistí aktuální nabídky jednotlivých bank na trhu. Pokud si některou z nabídek vyberou, velmi rychle také vyřídí veškeré potřebné formality spojené se sjednáním úvěru. Naše online hypoteční bankovnictví poskytuje například přehled o všech zpracovávaných dokumentech a stavu žádosti. V dnešní době si sjednávají hypotéky online lidé napříč všemi generacemi,“ uvádí obchodní ředitelka hyponamíru.cz Veronika Hegrová.

Nejvíce motivuje možnost získat výhodnější úrok

Primární motivací Čechů ke sjednání hypotéky online je podle dosavadních zkušeností specialistů na hypotéky z fintech startupu hyponamíru možnost získat výhodnější úrokovou sazbu, případně další výhody. Nejedná se ovšem o jediné kritérium, které při výběru hypotéky zohledňují. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Při výběru hypotéky mohou mít lidé i další preference. Někteří například chtějí získat nezávislou nabídku od banky, u které už mají určitý finanční produkt. Řada zájemců o hypotéku vychází i z osobních zkušeností s konkrétní finanční institucí. Najdou se například tací, kteří určitou banku už od samého začátku nechtějí, protože s ní mají špatnou zkušenost.“

Většina Čechů si sjedná hypotéku až po třicítce

Nejpočetnější skupinou zájemců o online hypotéku jsou podle statistik hyponamíru lidé ve věku od 30 do 36 let. Do této věkové kategorie aktuálně spadá více než třetina žadatelů. Dalších 28 procent je ve věku od 37 do 44 let a 22 procent zájemců si sjednává hypotéku ve věku 45 a více let. „Průměrný věk žadatelů o hypotéku se v posledních letech mírně zvyšuje. Řada mladých lidí odkládá pořízení své první vlastní nemovitosti na pozdější dobu. Pouze 15 procent žadatelů je podle našich statistik ve věku do 29 let,“ uvádí Veronika Hegrová.

Hypotéky si sjednávají především muži

Ve více než polovině případů si online hypotéku sjednávají dva nebo i více lidí společně. Ze statistik hyponamíru rovněž vyplývá, že financování vlastního bydlení mají na starosti především muži. V 78 procentech případů totiž vystupují v žádosti o hypoteční úvěr jako hlavní žadatelé. Ve zbytku případů se jedná o ženy. Celkem 12 procent žen si sjednává hypotéku bez dalšího spolužadatele. Co se týče hlavního zdroje příjmu, tři čtvrtiny zájemců o hypotéku je v zaměstnaneckém poměru. Zbývající čtvrtina si vydělává jako OSVČ.

Úrokové sazby rostou a Češi volí kratší doby fixace

S rostoucími cenami nemovitostí se postupně zvyšuje také částka sjednané hypotéky. V únoru letošního roku dosahovala průměrná výše poptávané online hypotéky 3,62 milionu korun. „V posledních měsících jsme svědky strmého růstu úrokových sazeb. V současné době se již sazby pohybují nad hranicí čtyř procent a další růst nás nevyhnutelně čeká. Zájem je nyní především o kratší fixace. V únoru letošního roku měla většina námi sjednaných online hypoték dobu fixace do pěti let (89 %),“ dodává Veronika Hegrová.