Loni fondy rekordně rostly

Financial investment concept, Stack of coins for finance investor with trading graph growth, Stock market, Banking and financial, Digital economy and cryptocurrency on dark background.

Domácnosti a instituce mají zainvestováno ve fondech kolektivního investování nabízených v České republice 938,62 miliardy korun. Od začátku roku 2023 majetek v těchto fondech zaznamenal nárůst o víc než 187 miliard korun, tj. téměř o 25 %. Ve fondech kvalifikovaných investorů vzrost objem majetku téměř o dalších 100 miliard na 450 miliard korun. Celkový objem majetku (včetně penzijních fondů apod.), investovaný přes členy AKAT ČR do investičních nástrojů, dosahoval koncem roku 2023 výše 2,35 bilionu korun.

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2023 dosáhl více než 2,35 bilionu korun. Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. V meziročním srovnání tedy objem investic vzrostl téměř o 436 miliard.

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech kolektivního investování 938,62 miliard korun. Ve fondech kolektivního investování přibylo 187 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 25 procent. Investice rostly jak díky tržnímu zhodnocení, tak díky přílivu nových investic. Rok 2023 jenom potvrdil, že investování si v České republice získává stále větší oblibu u široké veřejnosti.

Investice do fondů kvalifikovaných investorů narostly v roce 2023 na 451 miliard korun. Celkové investice do investičních fondů tak dosahují v České republice výše 1,39 bilionu korun.

„Loňský rok se zapsal do historie kolektivního investování zlatým písmem. Pokles inflace a absence (původně očekávané) recese se odrazily na pozitivní náladě na kapitálových trzích. Spokojeni tak byli jak konzervativní investoři, kteří profitovali z vysokých úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, tak i akcioví investoři vezoucí se na vlně optimismu ohledně využití umělé inteligence. S ohledem na očekávaný pokles úroků na spořicích účtech čekáme i letos pokračující přesun úspor domácností právě do podílových fondů,“ uzavřel předseda AKAT Martin Řezáč.