Loňský rok hodnotí někteří poradci jako jeden z nejúspěšnějších

Michal Pyšík

Jako obchodní model budoucnosti vidí Michal Pyšík, jednatel společnosti Freedom Financial Services, spíše menší specializované firmy, které se budou schopny odlišit od ostatních rozsahem a formou poskytování služeb. nemyslí to tak, že se přidají k poradenské činnosti ještě činnost realitní, ale služby spojené s penzí nebo například služby, které budou schopné řešit i požadavky klientů po dosažení důchodového věku.

Jak hodnotíte rok 2020 z dnešního pohledu? Co přinesl trhu poradenských společností, jaká vidíte pozitiva a negativa?

Nejsem schopen posoudit situaci ostatních firem, ale z pohledu Freedom Financial Services hodnotím loňský rok jako jeden z nejúspěšnějších.

Výzva, která byla před nás postavena v pátek 13. března 2020, byla pro nás nakonec požehnáním. Díky prvnímu lockdownu jsme během několika týdnů dokázali uspíšit proces digitalizace a prakticky stoprocentně přejít na online formu komunikace a zpracovávání privátních finančních auditů a jednotlivých produktů s klienty. Toto zdokonalení našeho poradenského systému CML nám dnes umožňuje zpracovávat řešení pro klienty v několikanásobně nižším čase, než tomu bylo před rokem. To, co se zdálo na začátku jako překážka jsme otočili ve výhodu, z které dnes neuvěřitelně těžíme.

Na online formu komunikace s klienty se napojila online komunikace s poradci a online vzdělávání. Loňská mimořádná situace nás přiměla uspíšit dokončení všech klíčových videokurzů a online vzdělávacích materiálů v rámci naší E-Akademie Freedom, kterou jsme začali budovat v 4Q 2019. Jako bychom to tušili. Dnes máme kromě pár maličkostí hotovo a jsme připraveni standardizovaně a na špičkové úrovni vzdělávat nejen naše poradce, ale i nováčky, kteří nikdy ve financích nepracovali. Takže opět dobrá strategie.

Poslední výzvou, především na podzim, bylo složitější setkávání s klienty. Další lockdown, vyšší obavy z fyzického setkávání. U kmenových klientů to není problém, tam se obě strany dobře znají. Ale u získávání zcela nových klientů trh čelil novým výzvám, protože nemožnost fyzického kontaktu v počátku oslabuje důvěru klientů. Tam nám pomohla naše konkurenční výhoda v podobě projektu ceskapenze.cz. Zjistili jsme, že s naším obchodním modelem založeném na zvýšení důchodů od státu dosahujeme skoro 90% úspěšnosti i u nových klientů. To je téma je tak atraktivní, že se nám daří naši službu poskytovat i jako zaměstnanecký benefit a získávat tak klienty z řad managementu a klíčových zaměstnanců významných firem po celé ČR.

To, co bohužel nemohlo být v loňském roce dokončeno bylo dokončení procesu vyčištění trhu od lidí, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady pro výkon tohoto povolání. Věřím, že odklad zkoušek ZDPZ tento proces jen oddálí o pár měsíců a my budeme moci všichni říci, že v naší branži mohou nově pracovat již jen lidé, kteří disponují určitými odbornými znalosti a zkušenosti k zodpovědnému výkonu této činnosti.

Co očekáváte z pohledu dalšího vývoje trhu poradenských společností v roce 2021?

Určitě můžeme očekávat další růst významu informačních technologií v našem „tradičním“ oboru. Kdo se nepřizpůsobí, kdo nebude mít něco navíc, tak nebude mít šanci. S tím souvisí i rostoucí role srovnávačů a sjednávačů, kde postupně roste konkurence, na trh se dostávají noví hráči a všechny firmy určitě budou mít určitě z čeho vybírat.

Z hlediska obchodního modelu jednotlivých firem jsem rád, že už konečně odzvonilo tzv, spotřebitelským modelům, které renomé našeho oboru více uškodily, než prospěly. Pomalu se zbavujeme i MLM praktik některých velkých firem, které i roce 2021 jedou v obchodních modelech poplatných devadesátým letům, čímž nám také moc nepomáhají zvednout reputaci našeho oboru. Uvidíme, jak se budou vyvíjet brokerpoolové modely, protože postupně zaznamenáváme zvyšující se poptávku poradců, kteří se chtějí odborně a obchodně posunout dále, že tyto modely nejsou schopny jim další rozvoj nabídnout. Chápu, že je prostě obtížné pro stovky až tisíce lidí s různými požadavky a představami navrhnout obchodní model a poradenské nástroje, které by vyhovovaly úplně všem. Je vidět, že vysoké provize nejsou všechno.

Jaký je tedy podle vás dobrý obchodní model pro budoucnost?

To, co vidím jako obchodní model budoucnosti jsou spíše menší specializované firmy, které se budou schopny odlišit od ostatních rozsahem a formou poskytování služeb. Tím ale nemyslím to, že si přidáme k naší poradenské činnosti ještě činnost realitní.

Mám na mysli podobné služby jako již zmiňovaná ceskapenze.cz nebo například službu, která bude schopna řešit i požadavky klientů po dosažení důchodového věku. Řešení otázek dědictví, nástupnictví a správy rodinného majetku. To jsou oblasti, které doposud nikdo koncepčně neřeší a přitom nastupující generace důchodců tyto služby bude intenzivně vyhledávat.