O něco lepší výsledek loňského HDP

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu byl obrázek české ekonomiky přece jen o něco málo lepší, než původně vypadal. Na místo celoročního propadu o 0,4 % nová zpřesněná data ukazují na pokles jen o 0,2 %. Nová čísla potvrzují, že příznivější byl začátek a zejména pak konec roku, kdy si ekonomika připsala růst o 0,4 %.

Ani aktuální vylepšení čísel však českou ekonomiku nevrátilo na startovací před-pandemickou úroveň, za níž stále o 1 % zaostává, a to především v důsledku výrazného snížení spotřeby domácností (-8,3 %). Jen za loňský rok se přitom právě tato spotřeba snížila o další 3,1 %.

Loňský propad ekonomiky lze připsat na vrub především vysoké inflaci, která devastovala kupní sílu domácností, respektive dál snižovala jejich reálný příjem. Všeobecná nejistota a odkládání větších nákupů pak přispěly k dalšímu zvýšení míry úspor domácností, které se už od covidu nacházejí na nadprůměrných úrovních. Zatímco pět let před pandemií dosahovala míra úspor českých domácností v průměru zhruba 12 %, loni to bylo téměř 19 %.

Zatímco ekonomice se loni příliš nedařilo, domácnostem klesal reálný příjem, pro ziskovost firem rozhodně zle nevypadal. Míra zisku vyjádřená jako podíl na vytvořené přidané hodnotě se dostal téměř na 49 %, zatímco v EU dosahuje podle statistického úřadu zhruba 40 %. Samozřejmě jde o celkové číslo za všechny nefinanční podniky, takže zatím nelze říct, kdo si loni skutečně polepšil a kdo nikoliv. Respektive nakolik šlo toto zvýšení ziskovosti ve prospěch třeba energetik. Loňská, nakonec příznivější čísla, sice znamenají mírnou úlevu, avšak jde už jen o historii.

Aktuálně česká ekonomika, respektive její největší odvětví – průmysl – stále trpí nedostatkem zakázek a ani tvrdá data nebo soft průzkumy nenaznačují bod obratu. Zhoršující se vyhlídky německé ekonomiky letošní české výhledy docela zamlžují. Ekonomika sice bude moci díky konečně nízké inflaci spoléhat na obnovený růst spotřeby domácností, avšak zahraniční poptávka jí bude i nadále chybět. A nejspíš proto přijde čas na opětovné přepisování výhledů tuzemského hospodářství směrem dolů.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS