Objem poskytnutých hypoték loni klesl o 64 %

Banky a stavební spořitelny dle ČBA Hypomonitoru poskytly domácnostem v prosinci loňského roku hypotéky v celkovém objemu 7,8 mld. Kč. Ačkoli jde o nejvyšší hodnotu od srpna minulého roku, meziměsíční růst činil pouhých 6 % a ve srovnání s předešlými měsíci tak nejde o výraznější nárůst. Z meziročního pohledu tak zůstává propad nad 80 %, a v prosinci se pouze zmírnil z 84 na 82 %. Téměř 80% je pak i ve srovnání s prosincem roku 2020.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v prosinci dosáhl 6,62 mld. Kč po listopadových 6,3 mld. Kč (graf 1). Počet nově poskytnutých hypoték se pak zvýšil z 2 180 na 2 285, což představuje v kontextu minulých let stále velmi nízkou hodnotu. Obhlédneme-li výjimečný rok 2021, průměrný měsíční počet poskytnutých hypoték se v roce 2020 pohyboval kolem 7 tisíc.

Za celý rok 2022 poskytly banky a stavební spořitelny hypoteční úvěry v objemu 197 mld. Kč, z toho čistě nové úvěry bez refinancování činily 162 mld. Kč (graf 2). Meziročně se tak jedná o propad ve výši 63,6 % v případě všech hypoték, a 57 % v případě skutečně nově poskytnutého objemu. Ačkoli rok 2021 byl z pohledu aktivity na hypotečním trhu výjimečný a meziroční propad v roce 2022 byl očekávatelný, aktivita na hypotečním trhu byla v loňském roce téměř o 40 % nižší i ve srovnání s rokem 2020.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v prosinci zcela nepatrně vzrostla na 5,98 % z 5,96 % v listopadu a vesměs tak stagnovala (graf 3). Průměrná hypoteční sazba se tak nachází na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, ačkoli v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách. Realizované úrokové sazby na rozdíl od cen nabídkových reflektují skutečnou reálnou úrokovou sazbu u podepsaných hypotečních smluv, následují však nabídkové ceny s mírným zpožděním. Nabídkové sazby se nejčastěji pohybují v relativně širokém rozpětí mezi 6 až 7 %, jejich průměr však v posledních měsících vesměs stagnuje mírně nad hranicí 6 %.

Tržní úrokové sazby delších splatností relevantní pro hypoteční sazby jsou v posledních měsících rozkolísané, v letošním roce však opět klesají a pohybují se tak nyní na nejnižší úrovni od konce března minulého roku. Tento vývoj předznamenává, že nabídkové úrokové sazby by mohly začít mírně klesat. To je však podmíněno tím, že se situace na trhu neobrátí, což nelze v současném nejistém ekonomickém prostředí vyloučit.

Graf č. 1: Objem poskytnutých hypoték bez refinancování v jednotlivých měsících roku (mld. Kč)                                                        

Graf č. 2: Celoroční objem a počet poskytnutých hypoték v letech 2020 až 2022

Pramen: ČBA Hypomonitor

Graf č. 3: Průměrná hypoteční sazba – nové obchody

Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA