Počet živnostníků se snížil

V říjnu zahájilo v České republice živnost celkem 7 110 lidí. Zároveň svou živnost ukončilo celkem 7 394 fyzických osob podnikatelů, nejvíce za dobu, kdy jsou tyto analýzy prováděny. Poprvé od konce roku 2020 v Česku živnostníků ubylo, a to o 284. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. 

„Za velkým nárůstem zániků stojí zejména odvětví obchodu, kde letos ke konci října ukončilo činnost o 5 tisíc živnostníků více než loni. O dva tisíce živnostníků více ukončilo činnost i v odvětví profesních vědeckých a technických činností,“ uvedla analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková s tím, že úbytek živnostníků můžeme ke konci října pozorovat ve 4 odvětvích, a to v již zmíněném obchodu, ubytování a stravování, výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla a v odvětví nakládání s nemovitostmi. 

Celkově začalo v České republice od začátku roku do konce října podnikat 66 130 živnostníků, tedy téměř o 10 tisíc (+16 %) více než ve stejném období loni. Zároveň ale podnikání ukončilo 47 618 osob, oproti loňsku o necelých 13 tisíc (+36 %) více. Celkově tak přibylo 18 512 živnostníků, což je o 3 464 méně než za prvních 10 měsíců roku 2021. 

Nejvíce živnostníků přibývá v Praze a ubývá naopak na Liberecku 

Krajem s nejvyšším růstem počtu podnikatelů je stále Praha, kde připadá 19 nových živnostníků na 10 zaniklých. Celkem 15 nových živnostníků na 10 zaniklých připadá ve Středočeském kraji, na Zlínsku a na Pardubicku. Ke snížení počtu živnostníků došlo na Liberecku, kde připadá 6 nových živnostníků na 10 zaniklých.  

Ve všech krajích se meziročně zvýšil počet nově vzniklých živnostníků. O 23 % více, tedy 13 747, jich v prvních 10 měsících roku začalo podnikat v Praze, o 18 % více pak v Karlovarském (celkem 1 520), Pardubickém (celkem 2 930) a Středočeském kraji (celkem 8 703). Na druhou stranu se ve všech krajích zvýšil počet lidí, kteří podnikat přestali. K nejvyššímu nárůstu zaniklých živnostníků za prvních 10 měsíců roku došlo v Moravskoslezském (o 72 % na 5 590), Libereckém (o 71 % na 3 905) a Olomouckém kraji (o 62 % na 2 454).  

„Zatím není jasné, zda šlo ohledně vysokého počtu zániků živnostníků v říjnu pouze o jednorázový výkyv, nebo už se začíná projevovat současná ekonomicky nepřívětivá doba. Je možné, že živnostníci začínají mít problémy se zdražováním vstupů do podnikání, a kvůli nejisté budoucnosti podnikání raději opouštějí. To se ale ukáže až na číslech v dalších měsících,“ dodává analytička Věra Kameníčková.

Nejvíce lidí začalo podnikat v IT, nejméně v obchodě 

Až na čtyři dříve zmíněná odvětví v prvních 10 měsících roku živnostníci přibyli. Nejrychleji k tomu dochází v segmentu informačních a komunikačních činností, kde od začátku roku připadá 31 nových živnostníků na 10 zaniklých. Celkem 25 nových živnostníků na 10 ukončených připadá také v ostatních činnostech a 21 v dopravě a skladování. K největšímu úbytku živnostníků došlo v odvětví obchodu, kde na 10 zaniklých živnostníků připadli pouze 4 nově vzniklí.  

Celkově pak letos během prvních 10 měsíců roku v porovnání s loňskem stoupl počet nových živnostníků nejvíce ve stavebnictví (o 34 % na 9 791) a v oboru vzdělávání a zdravotní a sociální péče (o 25 % na 1 776 nových živnostníků).