Pojištění „Moje firma“

Allianz představila produkt Moje Firma pro malé a střední podnikatele, kteří chtějí chránit svůj movitý i nemovitý majetek. Varianty produktu jsou poskládány do čtyř přehledných balíčků, od základního až po ten s maximální ochranou. Jde o oblasti např. živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže i odpovědnosti za způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu.