Stavebníci v únoru mrzli

Únorová stavební produkce nepotěšila. Oproti lednu zaznamenala v reálném vyjádření výrazný propad o 3,7 % (po sezónním očištění i po očištění o rozdílný počet pracovních dnů), zatímco vzhledem k loňskému únoru byla nižší o 4,3 %. Významnou roli v obou těchto statistikách hrály vysoké srovnávací základny. V letošním lednu i loňském únoru totiž panovaly na rozdíl od letošního února z pohledu stavebníků celkem příznivé klimatické podmínky. V průběhu letošního února stavební práce zamrzly.

Z hlediska struktury se stále nedaří zejména inženýrskému stavitelství, což ukazuje na potíže s realizací zejména velkých infrastrukturních staveb financovaných z veřejných rozpočtů. Po lednovém meziměsíčním poklesu o 4,9 % bylo za únor zaznamenáno snížení o další jedno procento. Ještě hůře vypadá pohled na meziroční dynamiku, která ukazuje na -14,4 %. Tady ale svoji roli sehrál výše zmíněný vysoký statistický základ z loňského února.

V případě pozemního stavitelství nevypadají čísla až tak negativně. Meziměsíčnímu poklesu o 4,7 % předcházel lednový skok o +9,3 %. Oproti loňskému únoru tak byla produkce pozemního stavitelství nižší pouze o 1,5 %.

Vydaná stavební povolení přináší smíšené signály. Jejich počet byl v únoru meziročně o 13 % nižší, nicméně z pohledu orientační hodnoty povolených staveb je patrný meziroční nárůst o 5,3 %. Ten se ale bohužel koncentruje do změn již dokončených staveb, kde celková hodnota ve stavebních povoleních vzrostla o výrazných 76,7 %. Ovšem v případě nové výstavby statistiky zaznamenaly pokles o značných 17,5 %.

Statistiky rezidenčního bydlení ukazují na problém do budoucna. Za samotný únor byl vykázán meziroční nárůst počtu dokončených bytů o 17,2 %. Růst byl přitom patrný výlučně v bytových domech, v rodinných domech počet klesl. Varující je ale meziroční pokles zahájených bytů (o 4,9 %); v segmentu rodinných domů o 38,8 %.

Napjatý trh práce a reflexe vysoké inflace a zvýšených inflačních očekávání se projevují i ve stavebnictví. Zaměstnanost se sice v únoru meziročně snížila o 1,7 %, průměrný meziroční růst nominální mzdy dosáhl 14,1 % po lednových 14,9 %.

Jan Vejmělek, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka