Stavebnictví postrádá růstový impuls

A v nejbližší době se ho asi ani nedočká

Celková stavební produkce v ČR v dubnu meziměsíčně klesla o 3,4 % po březnovém nárůstu o 1,1 %. Pokračoval tak velmi rozkolísaný vývoj z předchozích měsíců. V průběhu posledních zhruba dvou let odvětví stavebnictví v podstatě stagnuje.

Identickým tempem jako celková stavební produkce se v dubnu meziměsíčně snižovala produkce jak pozemního, tak i inženýrského stavitelství. Nejenže se tedy nedaří v oblasti bytové výstavby, ale podle dat ze stavebnictví váznou i inženýrské stavby z velké části financované ze státního rozpočtu.

Zlepšení v následujících měsících pravděpodobně moc očekávat nelze. Podoba úsporných opatření vlády sice není stále finální, už se však začínají objevovat názory, že bude potřeba omezit i investice do dopravní infrastruktury, ať už na celostátní či místní úrovni. Podle posledních předstihových indikátorů navíc slábne globální poptávka po průmyslovém zboží, což pravděpodobně omezí investice firem do rozšiřování výrobních kapacit. Financování těchto investic se navíc kvůli vyšším úrokovým sazbám prodražuje. Tento faktor působí také na výrazný útlum rezidenční výstavby. To dokládá počet nově vydaných stavebních povolení, který je letos oproti loňsku o zhruba 10 % nižší. Počet nově zahájených bytů byl pak letos v dubnu meziročně nižší o celou čtvrtinu. S ohledem na délku povolovacího procesu staveb tak v tomto ohledu v nejbližší době nelze očekávat zlepšení dostupnosti bydlení v ČR.

Martin Gürtler, Ekonomický a strategický výzkum, Komerční banka