Strategie ušitá na míru „špatnému počasí“ na trzích

Petr Šimíček, zakládající partner fondu Valori Fund SICAV a.s.

Evropské ekonomiky zažily za poslední dva roky velice silné šoky. Po pandemii covid-19 přišla válka na Ukrajině a s ní spojené cenové šoky v energetice. Tyto a další faktory poslaly ekonomický cyklus do fáze poklesu, zejména v Evropě. Inflace požírá naše úspory, za stejně peněz toho méně koupíme. Je možné v této situaci vůbec uchránit peníze chytrými investicemi? O tom hovoříme s Petrem Šimíčkem, zakládajícím partnerem fondu Valori Fund SICAV a.s. 

Jaké důsledky nákladových šoků můžeme v nejbližší době očekávat?

Do reálné ekonomiky byl během růstové fáze zapojen výrazný objem levného dluhového financování. To dnes ekonomiku dělá křehčí vůči výkyvům a krizím. Politika centrálních bank, agresivně nastavená na růstový ekonomický cyklus, vzala za své, a my vidíme první potíže firem s likviditou.

Vezměme Česko za příklad: pokud je provozní kapitál vůbec dostupný, pak to vychází hodně draho. Potýkají-li se firmy zároveň s dramaticky zvýšenými náklady za energie, není divu, že přibývá těch, které nevydýchají odliv hotovosti.

Proč se dovoláváte právě odborníků z oblasti práva, ne ekonomů?

Protože na salonní debaty s makroekonomy o tom, proč a kam utíká kapitál z naší části světa je pozdě. Na místě je soustředit se na to, jak uvolnit zamrzlý ekonomický potenciál pro perspektivní projekty. A zda na tom lze vydělat.

Firmy dnes hledají odbornou pomoc se strukturovaným odprodejem pohledávek. Buď potřebují financovat svůj dluh u bank, anebo nahradit provozní úvěr, aby se udržely při životě. Aktiva jsou proto teď k mání za hluboce podhodnocenou cenu. A my ve Valori pracujeme na tom, jak je získat, jak znovu nastartovat růstovou strategii zajímavých firem, anebo jak z firem uvolnit aktiva vhodnější pro jiné, konkurenceschopnější projekty.

Teď je prostě to správné „momentum“ jít naproti začínajícímu ekonomickému cyklu, investovat do podhodnocených aktiv a svézt se na výnosu z restrukturalizace. Tomuto vývoji jsme v investičním fondu Valori ušili naši strategii. Je založena na dlouhodobé zkušenosti, že i při ekonomickém poklesu mohou investice zajímavě vydělávat.

V čem je váš fond unikátní, proč být v tuto nejistou dobu právě s vámi?

Především, naše načasování s tímto typem investic je perfektní. Snižování hodnoty aktiv nebo firem má asi 12 až 18 měsíční zpoždění od prvotního nákladového šoku. Firmy teď mají problémy s nedostatek hotovosti, zatím však neprojedly kapitál. To dává výrazně větší šance na pozitivní obrat.

Naše předchozí profesní zkušenosti a kontakty nám poskytují unikátní přístup k nejzajímavějším projektům v regionu střední a jihovýchodní Evropy, kterým lze vdechnout nový život, ačkoli je mnozí odepsali. Fond Valori může pomoct i firmám, kterým už víc nechtějí půjčit privátní investoři, natož pak banka – například koupíme pohledávky za firmami za méně než činí jejich nominální hodnota a někdy je dokonce vyměníme i za manažerskou kontrolu nad firmou.

A jak tedy ve firmě, která už zrovna nepřekypuje finančním zdravím, zhodnotíte prostředky, které do vašeho fondu vložím?

Zpravidla i ve fázi ekonomického poklesu existuje ve firmě nějaký segment, nějaká menší část firmy, který se dá vyčlenit a zachránit. O to usilujeme v prvé řadě a umíme to. A pokud to snad není možné, pak jedinou významnou hodnotou jsou zástavy pohledávek v podobě nemovitostí, pozemků, vozidel anebo případně i výrobního zařízení. Jinými slovy řečeno, fond prodává majetek firmy po částech. Vezme to jistě nějaký čas, ale právě schopnost fondu Valori podívat se na firmu jinýma očima, umožňuje například scelit pozemky s jinými a realizovat je za vyšší hodnotu.

Anebo přeměna nemovitostí tak, aby posloužily jinému než původnímu účelu vám umožní výrazně zvýšit jejich hodnotu. Je mnoho scénářů a cest, kterými lze postupovat. Činnost fondu Valori není o ničem jiném než o uvolnění prostředků, movitých i nemovitých, pro perspektivní, ziskové činnosti. To nám dává předpoklad ke zhodnocení investic vyššímu než 15 % ročně při investičním horizontu 3 až 5 let.

Děkuji za rozhovor.

***

Uvažujete-li o investici s Valori Fund SICAV a.s., prosím kontaktujte nás na telefonním čísle 776 837 393 nebo na emailu [email protected].

Parametry_valori_1024

Tento dokument je určen výhradně pro informační a propagační účely a není nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením, investiční radou ani analýzou investičních příležitostí. Kde je pojmenování “Fond” ve spojení se slovesem, to vyjadřuje souhrnné označení pro Valori Fund SICAV a.s. a investicí do “Fondu” je míněno investicí do akcií Podfondu. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu (podfondu). Návratnost ani výnos investice nejsou zaručeny. Upozorňujeme, že hodnota cenných papírů se v čase mění a historické výsledky fondu (podfondu) nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Investice fondu (podfondu) podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu (podfondu). Zdanění fondu (podfondu) je stanoveno zákonem a mohou se do něj promítnout legislativní změny. Text nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu. Uvedený text není veřejným příslibem, použití ustanovení §2884 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o závazcích z právního jednání jedné osoby, se vylučuje. Detailní informace obsahuje statut fondu (podfondu) a sdělení klíčových informací (KID). Pro získání statutu fondu (podfondu) a KID prosím kontaktujte obhospodařovatele a administrátora fondu.