V srpnu klesala aktiva napříč trhy

Analyzing data. Close up of a young businessman who holds glasses and looks at the gff while working in a creative office.

Investorům se otevírají nové příležitosti

Srpnové výsledky Broker Consulting Indexu zaznamenaly plošný pokles mezi monitorovanými třídami aktiv. Nejvíce ztratily – necelých pět procent – fondy akciové, a to kvůli snížení kreditního ratingu USA a hromadnému přelivu kapitálu do dluhových cenných papírů. Dolů šly ceny obligací, což se promítlo v cenách podílových listů a poklesu podílových fondů. Komoditní fondy si v srpnu odepsaly minus 3,72 procenta. U nemovitostních fondů eviduje index od začátku roku zisk 1,42 procenta, a to navzdory zpomalenému nemovitostnímu trhu. Poklesy na trzích jsou dlouhodobými investory vítáni. Znamenají pro ně nové příležitosti a obchody, které mohou nakoupit levněji.

„V minulém měsíci evidujeme největší pokles u akciových a komoditních fondů. V červených číslech se ale pohybovala i ostatní sledovaná aktiva,“ shrnuje měsíční výsledky Broker Consulting Indexu podílových fondů Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.

Největší pokles prodělaly akciové fondy. Poklesly o minus 4,94 procenta. Meziměsíčně jde o rozdíl více než devět procentních bodů. Hlavní vliv mělo na události v akciích a akciových podílových fondech především snížení kreditního ratingu USA agenturou Fitch z AAA na AA+. Ta totiž reagovala na rostoucí zadlužení a politickou situaci v zemi. Trhy ovlivnilo také razantní zvýšení dluhopisových výnosů, což způsobilo hromadný přesun kapitálu části investorů z akcií do dluhových cenných papírů.

Minus 3,72 procenta. K takovému výsledku dospěly komoditní fondy, zaznamenaly tedy druhý největší pokles napříč měřenými fondy. „Nejvíce ovlivňuje vývoj komoditních indexů cena zlata. To se ale v posledních měsících pohybuje v klesajícím trendu, a to od doby lokálního maxima z první poloviny letošního roku. Přirozeně byly proto komoditní fondy na konci prázdnin v mírném poklesu,“ dodává k výsledkům Tadeáš Chmelíček, investiční analytik z Broker Consulting.

Zvýšení dluhopisových výnosů přineslo předpokládaný pokles tržních cen obligací, což se promítlo i v propadu cen u dluhopisových listů. Z tohoto důvodu Broker Consulting Index podílových fondů eviduje v rámci výsledků minulého měsíce mírný pokles i u dluhopisových fondů, a to konkrétně minus 1,25 procenta.

BC Index podílových fondů_dluhopisové fondy - srpen 2023

Nemovitostní fondy zakončily srpen pouze s mírným poklesem (-0,14 procenta). I přes zpomalený nemovitostní trh vykazují relativně stabilní výsledky. Je tomu tak hlavně díky specifickému zaměření těchto fondů, kdy ještě nedošlo k promítnutí do cen podílových listů. Za nízkou volatilitou u těchto fondů stojí i inflační doložky u nájmů, díky kterým skokově vzrostly výnosy.

„Poklesy na trzích mohou znervóznět pouze krátkodobé investory nebo spekulanty. Dlouhodobými investory jsou korekce na trzích naopak vítané. Investice s dlouhodobým cílem totiž volatilita výrazně neovlivňuje. K tomu se otevírají nové možnosti, při nichž se obchody často odehrávají za nižší ceny, a jsou proto investory vyhledávané,“ dodává Martin Novák.

Graf BC Index podílových fondů - srpen 2023