Renáta Kellnerová byla jmenována správcem pozůstalosti po zesnulém Petrovi Kellnerovi

Ilustrační foto. Zdroj: PPF

Oznámení skupiny PPF ohledně regulatorního hlášení ČNB o držitelích veřejně obchodovaných společností.

Po dobu probíhajícího dědického řízení byla paní Renáta Kellnerová jmenována správcem pozůstalosti po zesnulém Petrovi Kellnerovi. Z tohoto titulu je tak vedena jako držitel odpovídajících majetkových podílů ve společnostech regulovaných ČNB. Ustanovení paní Kellnerové správcem ale v žádném neznamená, že je dědické řízení uzavřeno. Paní Kellnerová také zastupuje rodinu při účasti na jednáních nově vzniklého Řídicího výboru skupiny PPF, který slouží jako poradní orgán CEO Ladislava Bartoníčka.