Ani říjen nevrátil do průmyslu optimismus

Index nákupních manažerů z českého zpracovatelského sektoru v říjnu vykázal mírný nárůst, když po zářijových 41,7 tentokrát dosáhl 42,0 bodu. Za tržním odhadem (42,4) ovšem výsledek zaostal. I přes pozorované zlepšení zůstává index hluboko v pásmu kontrakce (<50) a nadále tak ukazuje na pokles výrobní aktivity v blízké budoucnosti. To přitom platí nepřetržitě již od června roku 2022.

Podle aktuálního průzkumu hlásí tuzemští zpracovatelé pokles objemu výroby i nových zakázek, což je primárně důsledkem nedostatečné poptávky. V reakci tak firmy omezují vlastní nákupy výrobních vstupů, snižují stav zásob a přistupují k propouštění zaměstnanců. Ani v blízké budoucnosti pak neočekávají výraznější zlepšení. Jediným pozitivem je reportované zlevňování vstupů, což vzhledem k chladné poptávce zpracovatelé v čím dál větší míře promítají i do prodejních cen.

Aktuální data zapadají do mozaiky nevalné kondice tuzemského průmyslu. Ten se momentálně potýká primárně s uvadající poptávkou a to jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Vzhledem k nadále omezené schopnosti a ochotě českých domácností utrácet a slabému výkonu partnerských ekonomik – primárně Německa – přitom nelze výrazné zlepšení očekávat ani v nejbližší době. Nad vodou ovšem české průmyslníky drží klesající ceny výrobních vstupů, které jim umožňují zlevňovat vlastní produkci, a také nedávné období zvýšených marží, ze kterých je možné ustupovat. Navzdory deklarovanému odhodlání snižovat stavy zaměstnanců se toto dosud neprojevilo na tuzemské míře nezaměstnanosti a ve většině případů se tak pravděpodobně jedná spíše o omezování náborové činnosti, nežli přímo o hromadné propouštění. Dosud se neobjevují ani četnější případy platební neschopnosti výrobních podniků. Vyhlídky českého průmyslového sektoru tak sice zůstávají neradostné, ovšem k vyslovenému dramatu prozatím nedochází. Klíčový teď bude vývoj v příštích několika měsících. Pokud se vzpamatuje domácí i zahraniční poptávka, propluje tímto obdobím průmyslový sektor zřejmě bez trvalých následků. Pokud by naopak ke zlepšení nedošlo ani s příchodem nového roku, začne patrně v některých případech docházet k definitivnímu opouštění trhu.

Vít Hradil
hlavní ekonom CYRRUS