Češi a nájemní bydlení

Residential apartment buildings with doorsteps from the green lawn in front. Low-rise condo building with high-rise tower on the backgfound

Muži oproti ženám preferují menší a zařízené byty. Cena nájmu je důležitá pro všechny stejně

Ve výběru nájemního bydlení panuje mezi muži a ženami relativní shoda. Nejčastěji si pronajímají byty, shodně je volí 89 % mužů i žen. Zřetelně menší je jejich zájem o pronájem rodinného domu. Ten volí jen 10 % mužů a každá sedmá žena. Výraznější rozdíly se ale projevují v požadavcích na velikost bytu. Muži si i přes vyšší dosahované příjmy pronajímají menší jednotky. V bytech do 40 m2 bydlí 16 % mužů, ale jen každá desátá žena. Vyplývá to z výsledků průzkumu CREDITAS Real Estate, v němž odpovídalo 1 050 respondentů žijících v nájmu.

V čem se muži i ženy opět shodují, je cena nájmu. Ta je důležitá pro všechny stejně – podle 83 % dotazovaných představuje rozhodující kritérium při výběru bytu. Muži i ženy se dále shodují v preferenci dlouhodobého nájmu (cca 40 %) a také v touze po vlastním bydlení. 43 % mužů a 41 % žen plánuje v budoucnu pořízení vlastní nemovitosti.

„Potřeba vlastnit dům nebo byt je u nás silně zakořeněná. Vysoké ceny nemovitostí a výše úrokových sazeb u hypotečních úvěrů však zásadním způsobem ztěžují pořízení vlastní nemovitosti,“ říká Jiří Vajner, generální ředitel společnosti CREDITAS Real Estate a doplňuje: „Mění se také priority a zájmy mladších generací. Mladí rádi cestují, jezdí za prací nebo studiem do zahraničí, preferují větší flexibilitu a investují do jiných typů aktiv. Často pak upřednostňují nájem jako jednodušší variantu bydlení.“

Pokud je byt kompletně vybavený, mohou navíc ihned plnohodnotně bydlet. Výsledky průzkumu potvrzují, že zájem o zařízené byty roste. Menší a plně vybavené byty vyhledávají především muži – častěji bydlí sami, potřebují tak méně prostoru a zároveň si tím ulehčují práci související se zařizováním nové domácnosti. Do kategorie singles spadá téměř čtvrtina mužů, nejvíce ve věku mezi 40–50 lety. Oproti tomu ženy nejčastěji obývají tří a vícečlenné domácnosti (45 %), samy bydlí jen v desetině případů. Tento trend v preferencích velikosti pronajímaných bytů odráží rozdílné přístupy a potřeby jednotlivých pohlaví. Muži, kteří častěji žijí sami, upřednostňují menší byty z důvodu jejich praktičnosti a snazší údržby, zatímco ženy hledají pro své rodiny více prostoru a komfortu.

O stěhování do levnějších nájmů Češi neuvažují

U plateb spojených s bydlením panují u obou pohlaví jen minimální rozdíly. Třetinu příjmů a více vydá za nájem 39 % žen a 37 % mužů. Zvýšení ceny nájmu v posledních dvanácti měsících dvakrát častěji postihlo ženy než muže, což souvisí s velikostí bytu. Přesto jak ženy, tak muži uvažují o přestěhování do menšího či levnějšího bytu v méně než 10 % případů. Vlna stěhování do levnějších nájmů tedy není v českých domácnostech na pořadu dne.

Větší rozdíly ale panují v dosahovaných příjmech a vzdělání. 27 % mužů pobírá měsíčně do 30 tisíc korun, u žen je to 42 %. Zřetelná nerovnováha panuje u příjmu nad 60 tisíc korun a více – ten mají ženy v desetině případů, kdežto muži v 17 %. Nejčastějším typem vzdělání u nájemníků je středoškolské s maturitou – dosahuje ho 31 % žen a 42 % mužů.