EU spustí v pilotním režimu regulaci kryptoaktiv

Již za půl roku budou muset nové subjekty žádat o povolení

Evropská unie se poprvé pustila do regulace kryptoaktiv. Nové nařízení týkající se provozování platforem pro obchodování s investičními nástroji založenými na tzv. technologii sdíleného registru má odstranit překážky rozvoje trhu s kryptoaktivy a zároveň jej dostat pod kontrolu. Týkat se bude například digitalizovaných dluhopisů nebo investičních tokenů, nikoli ale kryptoměn, pro které se připravuje samostatná regulace. Pilotní režim nového nařízení schváleného v létě startuje již za půl roku.

Od 23. března 2023 budou muset provozovatelé nových obchodních platforem požádat o vydání povolení. Podle experta na právo v oblasti fintechu advokáta Filipa Murára z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr regulace kryptoaktiv nastaví rovné podmínky pro investice a zvýší jejich atraktivitu u konzervativních investorů.

„Nové nařízení se netýká kryptoaktiv v podobě obecně známých kryptoměn, neboť ty plní pouze úlohu platebního prostředku za zboží nebo služby. Řeší naopak investiční nástroje jako jsou digitální dluhopisy nebo investiční tokeny. Ty jsou totiž alternativou klasických regulovaných investic jako jsou například převoditelné cenné papíry a logicky by tak měly podléhat obdobným pravidlům. Dosud to ale byl spíše Divoký západ,“ říká expert na právo v oblasti fintechu advokát Filip Murár a dodává: „Účinnost tohoto nařízení navíc na rozdíl od jiných evropských regulací nezdrží český legislativní proces, protože jím v tomto případě procházet nemusí. Použít ho bude možné okamžitě.“

Nařízení se zabývá tzv. security tokeny, které představují pohledávku investora za emitentem nebo účast investora na určité entitě či projektu. Příkladem mohou být digitální dluhopisy Evropské investiční banky vydané v roce 2021, nebo token Polybius (PLBT) vydaný estonskou entitou Polybius Foundation za účelem financování vybudování digitální banky Polybius Bank (polybius.io), jehož držitelé mají právo na rozdělení 20 % ze zisku Polybius Bank za každý finanční rok.

Kdo bude chtít od 23. března 2023 – kdy nové nařízení vstoupí v účinnost – provozovat novou obchodní platformu, musí požádat o vydání povolení. K žádosti bude potřeba zpracovat doprovodné dokumenty, např. obchodní plán nebo plán kybernetické bezpečnosti. Konkrétní návod, jak o povolení požádat, ale ještě stanoven není.

„Je evidentní, že budoucnost regulatorního vývoje v oblasti kryptoaktiv a digitálních financí je mimořádně komplexní a čeká nás ještě řada nových výzev. Jednoznačným přínosem nové regulace ale bude nejen legitimizace kryptoaktiv v rámci trhu EU a zajištění rovných podmínek pro zúčastněné obchodní platformy, ale také – vzhledem k velikosti a významu evropského trhu – i potenciál nastavit světový standard mezinárodní regulace kryptoaktiv,“ doplňujeFilip Murár.

Nařízení EU č. 2022/858 o „pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru“ bude účinné tři roky a na základě vyhodnocení Evropská komise může přistoupit buď k prodloužení pilotního režimu o další tři roky, k rozšíření pilotního režimu i na další druhy security tokenů, ke změně pilotního režimu, jeho trvalému zakomponování do evropské regulace finančních služeb nebo ke zrušení.