FKI pomáhají ekonomice

Ing. Vladimír Bezděk, M.A., předseda představenstva AVANT investiční společnosti (vpravo), a Ing. Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva AVANT IS

Investice od milionu už dávno není jen pro „vyvolené“

Rok 2023 hodnotí Vladimír Bezděk, předseda představenstva AVANT IS, jako velmi zajímavý pro fondy kvalifikovaných investorů (FKI). Michal Brothánek, obchodní ředitel a člen představenstva AVANT IS, k tomu dodává, že zvlášť druhá polovina roku byla dobrá, i když ta první příliš optimistická nebyla. S oběma pány jsme si povídali nejen o hodnocení loňského roku, ale především o plánech AVANT IS na letošní rok, chystaných novinkách a nových příležitostech. Nebo také o ekonomických přínosech FKI.

Text: Jana Chuchvalcová

Foto: Jan Branč

Jak byste zhodnotili rok 2023 z pohledu investic a FKI?

Vladimír Bezděk: Loňský rok byl hodně zajímavý, ne příliš homogenní. Až do jara byl apetit investorů nejen v segmentu FKI relativně v útlumu. Vliv na to měla tehdy kulminující inflace a zvýšená geopolitická nejistota. V květnu nebo v červnu jsme viděli postupný obrat a druhá půlka roku, zejména poslední kvartál, byla z pohledu přítoku investic rekordní.

Michal Brothánek: Zpočátku roku jsem to viděl pesimisticky. Naději dával pokles sazeb, což by nám pomohlo, protože depozitní produkty převálcovaly investice. Nakonec ten pokles nebyl tak rychlý, jak se očekávalo. Pak jsme v květnu spustili do široké sítě online úpis. Zřejmě nám pomohl i sentiment na trhu a investoři i investiční zprostředkovatelé začali do fondů postupně přelévat peníze, do té doby uložené na bezpečných produktech.

Učí se tedy Češi konečně investovat?

V. Bezděk: Určitě jsme velmi spořivý národ, míra úspor je u nás velmi vysoká. Když se na to podíváme dlouhodobě, domácnosti se z hlediska míry úspor chovají procyklicky – když se ekonomika začíná zadrhávat, začínají lidé spořit na horší časy, což znamená pro ekonomiku další zhoršení. Naopak v dobrých časech, kdy by se právě mělo šetřit na horší časy, míra úspor klesá. A podobný trend vidíme i v posledních dvou letech, byť tam bylo více vlivů, třeba covid.

Postupně se sice učíme investovat a platí to nejen v oblasti FKI, ale i podílových fondů. Různé investiční nástroje jsou populárnější než třeba před deseti lety, ale pořád velká část zdrojů domácností leží na depozitech, což je škoda.

M. Brothánek: Je pravda, že příležitosti pro investice jsou široké a lidé mají co investovat – to vidíme na depozitních produktech. Trend je určitě pozitivní, což potvrzují aktuální data AKAT ČR. Objem investic loni do podílových fondů rostl o 25 % a do FKI dokonce o 28 %, to je opravdu rekordní.

Investiční web - grafy (002)-22
Zdroj: AVANT IS

Mohl by investicím pomoci DIP?

V. Bezděk: Nemám od toho přehnaná očekávání, protože se domnívám, že většina lidí, kteří budou využívat výhody spojené s DIP, budou ti, kteří již na investičním trhu jsou. Těch nových příliš nebude – ale rád se budu mýlit.

A jak se loni dařilo AVANT IS? Jaké novinky jste kromě zmíněného online úpisu loni představili, jaké fondy přibyly?

M. Brothánek: Přibyl například numizmatický fond, což je alternativní aktivum, pak nějaké projektové fondy se zaměřením na development a nemovitosti – FKI bývají často zaměřené právě na tyto segmenty. Co se týká online úpisu, tam byl pomalý náběh, ale od září a října už děláme přes polovinu smluvní dokumentace online. Myslím, že to je dobrý signál flexibility poradců a investorů. Má to dobré dopady i na AVANT IS, protože máme více času na ostatní věci – a je to opravdu velmi flexibilní.

Dále chystáme ještě lepší propojení sjednávacího prostředí mezi námi a investičními zprostředkovateli. Chceme jim to co nejvíce zjednodušit, aby bylo vše online i v jejich prostředí.

Přinesl vám uplynulý rok více investorů?

V. Bezděk: Jejich počet roste kontinuálně a dokonce rostl i v té první polovině roku, byť byla slabší. Ve druhé půlce roku 2023 pak z hlediska přítoku nových investic padaly dokonce rekordy, třeba v listopadu to bylo rekordních 400 milionů korun. S tím přibývalo i nových investorů. A přítok investic a investorů stále výrazně převyšuje jejich odchod.

Vy╠üvoj poc╠îtu klientu╠Ő
Zdroj: AVANT IS

M. Brothánek: Myslím, že to je pozitivní signál, že naši investoři věří dlouhodobé strategii fondů. Investiční horizonty se pohybují kolem čtyř až pěti let.

Od roku 2000 vidíme ještě jeden trend, že investoři buď doinvestují, nebo svoji investici diverzifikují do více fondů. Třeba v roce 2020 investovalo do jednoho fondu více než 75 % klientů, v roce 2024 už to bylo jen něco přes 57 %. Ostatní mají ve svém portfoliu dva až pět fondů.

Investiční web - grafy (002)-2
Zdroj: AVANT IS

Co váš produkt AVANT Flex, který nabízí zajímavou diverzifikaci? Jak je oblíbený?

V. Bezděk: Úspěch má; když jsme ho okolo roku 2020 uvedli na trh, byl jediný s podobnou strategií. Od té doby ho v dobrém slova smyslu okopírovala i konkurence, což potvrzuje, že to byl krok správným směrem.

M. Brothánek: Podle mě se právě díky tomuto produktu daří zmíněná diverzifikace.

Jaký vývoj predikujete z hlediska FKI, a na co se AVANT IS zaměří v letošním roce? Čím překvapíte investory i poradce?

M. Brothánek: Chtěli bychom přidat nové fondy, i z dalších odvětví, aby měli investiční zprostředkovatelé i investoři z čeho vybírat. Novinky zřejmě oznámíme v září na investiční konferenci, možná i dříve. Dále to je již zmíněné propsání sjednání v rámci investičních zprostředkovatelů a také plánovaný redesign webu a investičního portálu.

V. Bezděk: Možná na doplnění, s některými našimi fondy rozpracováváme koncept ESG. Dokonce bychom chtěli rozšířit nabídku investorům také o tento parametr, který si své místo na investičním trhu určitě najde. S některými fondy z našeho portfolia – i s ohledem na charakter jejich koncových aktiv a investiční strategie, které minimálně jeden z parametrů ESG splňují – a s externí poradenskou firmou, pracujeme na tom, aby se některý z fondů mohl kvalifikovat alespoň jako „light green“, případně i „dark green“.

Když se bavíme o rozšíření nabídky, máte vyhlédnuté ještě nějaké další segmenty, které byste rádi přidali?

M. Brothánek: V současné době máme fondy zaměřené na nemovitosti, akcie, dluhopisy, pohledávkový byznys, private equity, strojírenství, energetiku – je docela těžké najít něco dalšího. Ale dovedu si představit zdravotnictví či lékárenský byznys – tam vidíme potenciál.

V. Bezděk: V této souvislosti mohu ještě prozradit jednu novinku, založili jsme fond pro komerční pojišťovny sdružené pod ČKP. Jeho investiční strategie je zaměřená na lůžková zařízení poskytující sociální služby – jen na okraj, tím také splňuje jedno z kritérií ESG, a to S jako „social“. Pojišťovny, jež do fondu vloží kapitál a které nabízejí daňově zvýhodněné pojištění dlouhodobé péče, tak deklarují, že mají zájem i na řešení nedostatku podobných zařízení.

Myslím, že něco takového na trhu také není. Mít fond se zakladateli v podobě finančních institucí a ještě k tomu zaměřený na sociální služby. Otevíráme tak podle mne společensky velmi důležité téma, o kterém se moc nemluví.

Další ambicí celé skupiny, kam AVANT patří, je poskytnout klientům – zakladatelům fondů nejen investiční služby, ale být i jejich byznys partnerem. Například v oblasti developmentu pomoci s financováním projektu v počáteční fázi, kdy ještě nelze uvažovat o bankovním úvěru. Mohl by to být třeba krátkodobý úvěr na nižší částku, ale s vyšším úrokem, tzv. bridge loan.

Mimochodem, loni jsme založili fond AVANT LOAN SICAV, což je jeden ze zdrojů pro tento typ financování. Chceme tak rozšiřovat paletu služeb pro naše fondy, nejen být pouze administrátorem a obhospodařovatelem.

Co byste vzkázali investičním poradcům? Na co se mají připravit, soustředit, kde vidíte za vás největší potenciál?

M. Brothánek: Poradci vždycky říkají, že nemají vhodné klienty pro FKI. Ale i s ohledem na již zmíněnou spořivost českého národa, není dnes milion potřebný pro takovou investici nedosažitelný – navíc je i díky inflaci laťka reálně níže než třeba před deseti nebo patnácti lety.

Poradce se klienta může minimálně zeptat, zda by FKI byly pro něj zajímavé. Může mu tak pomoci dále diverzifikovat portfolio. Je to určitě alternativa k ETF či podílovým fondům.

Co byste dnes poradili investorům?

M. Brothánek: Jsem v tomto ohledu velmi konzervativní, takže jednoznačně by měli diverzifikovat. Příležitosti na trhu jsou a je třeba jich využít. Viděli jsme to u dluhopisových fondů nebo pohledávkového byznysu, letos vidím šance u nemovitostí. I podle aktuálního ekonomického cyklu je třeba využít obory s potenciálem, aby lidé ve svém investičním horizontu výnosy získali.

V. Bezděk: Souhlasím, diverzifikace je jedním ze zlatých investičních pravidel. A podle mne by letošní rok mohl být rokem návratů standardních, a přesto zajímavých investičních příležitostí ve střednědobém horizontu.

Ještě k dalšímu rozvoji, kde vidíte AVANT za nějakých pět až dalších let?

V. Bezděk: To je docela dlouhý horizont… Přál bych si za celý trh FKI, aby fondy kvalifikovaných investorů byly vnímány jako segment, který může významně pomoci ekonomice. A abychom naši energii nevěnovali jen tomu, jak můžeme rozšířit nabídku pro naše investory a služby pro klienty, ale aby nám zbyl prostor pro komunikaci právě o ekonomických přínosech FKI.

Například z našich 26 fondů, které jsou v otevřeném fundraisingu, je nejméně třetina developerských – a počet bytů, které realizovaly, se určitě bude pohybovat ve vyšších tisících. A to je jen ta menší část – máme celkem 152 fondů a tam také probíhají investiční aktivity. Fondy opravdu pomáhají koncentrovat investiční kapitál a napřít ho do strategie daného fondu. Moc se o tom nemluví, ale řada těch fondů a jejich projektů má národohospodářský přesah – ať už jde o byty, energetické projekty, zpracování odpadních vod, bioplynové stanice… Přispívají i k zaměstnanosti.

Naštěstí máme v segmentu FKI překvapivě docela dobrou legislativu. A bylo by skvělé, kdyby se nám tuto výhodu i do budoucna dařilo opečovávat a posilovat – a ona bude naopak pomáhat ekonomice. A když se toto povede, tak samozřejmě budu chtít, aby AVANT zůstal lídrem trhu i nadále.

janbranc.com-1186

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.,

předseda představenstva 
AVANT investiční společnosti

Má více než 20letou praxi ve finančních institucích, zejména v pojišťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozicích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojišťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Od června 2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj celé společnosti AVANT IS.

janbranc.com-1181

Ing. Michal Brothánek,

obchodní ředitel a člen představenstva 
AVANT investiční společnosti

Působil řadu let v korporátním obchodě ČSOB. V rámci různých rolí řídil vydávání dluhových cenných papírů na dealingu banky pro velké bankovní klienty. Jako výkonný ředitel vedl útvar Institucionálního bankovnictví poskytující služby finančním institucím, klientům custody a depozitáře investičních společností a fondů. Jako člen představenstva ČSOB Pojišťovny zodpovídal za řízení obchodních sítí a partnerů a podpory obchodu. V současné době zastává roli obchodního ředitele a člena představenstva investiční společnosti AVANT IS.