Majetek ve fondech přesahuje bilion

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech kolektivního investování, v prvním čtvrtletí 2023 vzrostl o 29 miliard na 780 miliard korun (loni o 44 miliard na 751,5 miliardy Kč). Výše majetku ve fondech kvalifikovaných investorů v prvním čtvrtletí vzrostla o 42 miliard na 393 mld. Kč. Celkem fondy spravují 1,173 bilionu korun.