Náhrada škody na sjezdovce

Jak žádat o náhradu škody, když vás někdo srazí na sjezdovce

Blíží se jarní prázdniny, které většina Čechů tráví na horách tuzemských i těch zahraničních. Bohužel častými dozvuky těchto zimních radovánek na lyžích a snowboardech jsou úrazy, které si buď sportující zaviní sami, nebo si je způsobí navzájem. V tom druhém případě má poškozený nárok na odškodnění svého úrazu a viník naopak povinnost újmu uhradit. Jak získat odškodné a na co všechno má lyžař, který se stane obětí nehody, nárok?

Jak by měly případné oběti srážek na svahu správně postupovat, aby řešení jejich případu bylo „bezkolizní“? V první řadě je nejdůležitější k jakémkoli zranění přivolat lékařskou pomoc. Teprve pak přijdou na řadu další úkony ještě na svahu. Zcela zásadní je zajištění a identifikace viníka, který nehodu způsobil. Dále shromáždění důkazů, například pořízení fotografií, případně videozáznamu z místa srážky, podobně jako je to běžné u dopravní nehody.

Další důležitou věcí je zajištění svědků, kteří událost viděli a jejich kontaktních údajů. Svědectví mohou poskytnout i přivolaní příslušníci záchranných složek – horské služby, policie… Jestliže se o zajištění důkazů nemůže kvůli svému zdravotnímu stavu postarat zraněný, měli by to udělat blízcí – rodina, kamarádi, nebo svědci.

Pokud má zraněný kontakt na viníka nehody, škodu by měl u něho následně uplatnit písemnou formou, ideálně doporučeným dopisem. Poškozený může požadovat jak náhradu ušlé mzdy, bolestné, náklady spojené s léčbou, odškodnění za ztížení společenského uplatnění a další nároky, včetně třeba nákladů za zničené vybavení. Odborníci doporučují, aby poškozenému pomohl se sepsáním dopisu právník, který zná legislativu a ví, na co má zraněný nárok.

Řešení nehody na svahu je mnohem jednodušší, jestliže má viník sjednáno pojištění odpovědnosti. V takovém případě se obrátí na svoji pojišťovnu a nárok poškozeného uplatní. Zároveň musí uznat svoji vinu, což je základní podmínka, aby pojišťovna mohla škodu zaplatit.

V průběhu šetření by měl poškozený počítat s tím, že jej bude pojišťovna kontaktovat a požadovat doložení zdravotní dokumentace a dalších podkladů, které potvrdí jeho nároky. Pojišťovna pak na jejich základě událost prošetří a prověří oprávněnost požadavků na náhradu škody. Po ukončení šetření poškozeného informuje, jak likvidace škody proběhla a jakou částku mu uhradí. Jestliže vyplacená částka odpovídá jeho nároku, je událost uzavřena. V opačném případě se může poškozený obrátit na soud.

Nebude-li viník s uplatněním škod souhlasit, musí se poškozený obrátit na soud

Pokud viník nehody pojištění odpovědnosti nemá, bude muset veškeré nároky poškozeného uhradit z „vlastní kapsy“ a řešení takové situace bude nepochybně složitější a s velkou pravděpodobností i časově náročnější.

I v tomto případě by měl poškozený začít řešit svoji událost stejně – odesláním dopisu s požadavkem na zaplacení škody. Pokud viník nebude ochoten nároky uznat, musí poškozený prostřednictvím právníka sepsat žalobu a uplatňovat újmy u soudu. Soudní proces je časově náročný, a ne právě levný, ale i náklady na právníka a za soudní výlohy je možné nárokovat u viníka nehody, doporučují odborníci.

Ať už se taková událost stane na českých nebo zahraničních horách, je postup v podstatě obdobný. Například v Itálii je pojištění odpovědnosti pro lyžaře povinné, takže vymáhání nároků poškozených bývá jednodušší než po nepojištěném viníkovi v Česku. Je dobré dát si pozor také před srážkami, které se mohou zdát na první pohled „neškodné“. I malá kolize třeba ve frontě na lanovku může způsobit „škody“ na zdraví, i když si to lyžař možná v první chvíli ani neuvědomí.

Bohužel zraněných klientů, kterým viník nehody ujel anebo se u nich neprokáže cizí zavinění a událost je uzavřena s tím, že si lyžař způsobil úraz sám, eviduje například KB Pojišťovna jen v zimní sezóně desítky. Pak už takového klienta „zachrání“ pouze vlastní úrazové pojištění, ze kterého může získat odškodnění nejen za úraz jako takový, ale u těch vážnějších třeba i za trvalé následky.