Nálada ve zpracovatelském sektoru zůstává pochmurná

Český index nákupních manažerů ze zpracovatelského sektoru po dvou měsících růstu tentokrát opět poklesl, když po lednových 44,6 v únoru dosáhl 44,3 bodu. Zůstává tak bezpečně pod 50 body – tedy hranicí oddělující růst od útlumu – kde se nachází již devět měsíců v řadě.

Čeští zpracovatelé reportují nadále slabou poptávku a pokles zakázek z tuzemska i ze zahraničí, čemuž uzpůsobují snižování objemu výroby i počtu vlastních zaměstnanců. Kladně lze ovšem hodnotit pomalu ustupující inflační tlaky, které byly podle průzkumu nejslabší od září roku 2020. To v kombinaci s uvadající poptávkou přineslo i umenšení tendencí ke zdražování vlastní produkce.

Data indexu PMI jsou v souladu s druhým indikátorem nálady v průmyslovém sektoru, tedy únorovým konjunkturálním průzkumem Českého statistického úřadu. Po období dramatického růstu cen výrobních vstupů a silné poptávky se nyní český průmysl překlápí do opačné polohy, kdy nákladové tlaky sice ustupují, ale stejně tak chřadne i poptávka. Klesá tak schopnost výrobců přenášet nadále vysoké ceny na odběratele a úměrně tomu i jejich odhodlání udržovat produkci na stávajících úrovních. V dohledné době by ovšem již mělo dojít ke hmatatelnému zlepšení, jelikož se poměrně razantně zlepšuje situace na partnerských trzích v Evropě, pomalu se vzpamatovává domácí poptávka, a do nákladů by se po posledním šoku – tedy novoročním nárůstu cen energií – mělo postupně propisovat uklidnění pozorované na trzích s komoditami. Český průmysl tak sice ještě čeká alespoň pár obtížných měsíců, ovšem v průběhu jara by se již měl dostat zpět na růstovou trajektorii.