Naplánovaný rozpočet se podařilo dodržet

Na rok 2023 byl naplánován rozpočet s deficitem ve výši 295 mld. Kč, a přestože se zdálo v polovině roku, že jeho dodržení bude velice obtížné, tak vládě se nakonec povedlo na konci roku zmíněnou úroveň nepřekročit, když schodek činí 288,5 mld. Kč.

Příjmy státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 17,8 %, rostly zejména v důsledku daně z mimořádných příjmů, daně z neočekávaných zisků či odvodu z nadměrných příjmů výrobců elektřiny. Dalšími významnými položkami byly příjmy z Evropské unie a finančních mechanismů, finanční prostředky z Národního plánu obnovy, dividenda z akciové společnosti ČEZ, ale také inkaso daní z příjmů fyzických i právnických osob.

U růstu příjmů právnických osob je třeba se zastavit, protože ty v meziročním srovnání vzrostly o více než 33 %, což signalizuje, že firmy využily prostředí velmi vysoké inflace a přenášely své náklady na zákazníky s velmi vysokou přirážkou ve svých maržích. Zajímavé je také, že příjmy z daně z přidané hodnoty stouply o necelých 6 %, přičemž inflace v tomto roce byla výrazně vyšší, což dokazuje, jak spotřeba českých domácností je zabrzděna.

Výdaje státního rozpočtu byly meziročně vyšší o 11,0 %, stouply především kvůli vyšší potřebě na výplatu sociálních dávek a zejména důchodů, kde se promítla řádná i mimořádná valorizace a příspěvek na vychované dítě ve výši 500 Kč. Vláda poskytla mimořádnými opatřeními pomoc s vysokými cenami energií či s dopady války na Ukrajině. Výrazně se zvýšily také náklady na obsluhu státního dluhu v důsledku vyšších deficitů státního rozpočtu v posledních letech a vyšších úrokových sazeb na trzích. Kapitálové výdaje (investice) rostly rychleji než běžné výdaje, a to o 13,6 %, kdy byly transfery navýšeny územním rozpočtům, příspěvkům organizacím či podnikatelům. Investice byly směrovány do nákupu dopravních prostředků, do staveb či nákupu armádní techniky.

undefined

Naplánovaný deficit státního rozpočtu pro rok 2023 ve výši 295 mld. Kč se podařilo dodržet, což je sice dobrou zprávou, ale stále se nachází na nepřijatelně vysoké úrovni. Proto současná vládní garnitura schválila tzv. konsolidační balíček, pomocí kterého by se měly veřejné finance vrátit na udržitelnější dráhu, ale jedná se pouze o první krok ke konsolidaci veřejných financí.

Pro rok 2024 byl schválen schodek státního rozpočtu ve výši 252 mld. Kč a strukturální deficit se má v tomto roce ve srovnání s předchozím rokem snížit pouze o jednu desetinu procenta HDP. Je tak zcela zřejmé, že další úsporné kroky budou muset následovat, protože aktuální kvantita a kvalita veřejných služeb je za současného nastavení neufinancovatelná.

Martin Kron, analytik Raiffeisenbak