Nižší úrokové sazby povzbudí české stavebnictví

Snižování úrokových sazeb Českou národní bankou povede k vyššímu zájmu lidí o hypoteční úvěry. Díky tomu bude proudit více peněz z hypotečního na realitní trh, což povede k růstu cen nemovitostí. Na základě tohoto vývoje lze očekávat, že se postupně začne oživovat stavební produkce, kterou však zatěžuje přílišné množství regulací, uvádí ve svém komentáři hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V roce 2023 došlo k meziročnímu poklesu stavební produkce o 2,6 %. Do útlumu se dostala bytová výstavba v zahajovací fázi, což bylo způsobeno reálným poklesem cen nemovitostí v průběhu inflační epizody. Náklady na výstavu však v loňském roce vzrostly. Ceny stavebních prací se v průměru navýšily o 6,0 % a ceny materiálů podražily o 3,8 %.

Kombinace reálného poklesu cen nemovitostí a růstu nákladů na výstavbu snižovala zájem o realizaci nových projektů. V roce 2023 byla zahájena výstavba pouze 35 700 bytů. Situace by se měla zlepšit, jakmile citelně klesnou úrokové sazby v ekonomice. Díky tomu se vrátíme k reálnému růstu cen nemovitostí, což zvýší lukrativnost nové výstavby.

V loňském roce bylo celkem dokončeno 38 082 bytů, což představuje meziroční pokles o 3,2 %. Snížilo se však pouze dokončování bytů v kategorii rodinných domů. V kategorii bytových domů byl vykázán nepatrný růst. Celkové tempo bytové výstavby lze označit za nedostačující, což bude zhoršovat dostupnost bydlení především v žádaných lokalitách. Přetrvávající úskalí lze spatřovat v přílišném množství regulací v rámci českého stavebního práva.