Sedm Čechů z deseti vnímá pokles životní úrovně

Kupují levnější zboží, omezují služby. I tak ale jejich celkové výdaje rostou

Rostoucí ceny se stále více odrážejí na životním stylu většiny Čechů a jejich nákupním chování. Zhruba sedm z deseti lidí vnímá pokles své životní úrovně, 35 % lidí to dokonce vnímá jako silný pokles. Každý druhý Čech začal kupovat levnější zboží. Podle reálných dat došlo k omezení výdajů například na oblečení ve prospěch výdajů na jídlo, energie či dopravu.

Vyplývá to z dat Banky CREDITAS o reálných finančních tocích a z výzkumu Instant Research IPSOS.

Pokles životní úrovně pociťuje většina, pesimismus převažuje na venkově

Zhoršení celkového stavu české ekonomiky vnímají téměř všichni (98 %), zhruba třetina lidí má ale za to, že média přehánějí a vytvářejí paniku. Pokles své životní úrovně během letošního roku deklaruje 70 % lidí, z toho polovina vnímá pokles jako velmi silný, Dalších 23 % pokles zatím nezaznamenalo, ale brzy jej očekává.

Situaci ekonomiky i svou vlastní vidí výrazně pesimističtěji lidé z malých obcí a měst než obyvatelé měst nad 100 000 obyvatel.

Jen pětina lidí téměř nepociťuje vyšší náklady na bydlení

U nákladů spojených s bydlením, jako je například nájem, hypotéka či platby za energie uvedl jen každý pátý něj nedošlo ke změně, zejména díky zafixování z dřívějška. U zbytku výdaje rostly, a to mnohdy výrazně. U 19 % lidí byl nárůst do tisíce korun měsíčně, u 32 % mezi 1001-3000 Kč, u 20 % mezi 3001-5000 Kč, u zbylých 9 % lidí šlo o nárůst nad 5000 Kč.

Levnější zboží jako alternativa pro polovinu účastníků

S rostoucími cenami v obchodech se téměř polovina lidí (48 %) vyrovnala tak, že začala kupovat levnější zboží. Zhruba čtvrtina (27 %) kupuje stejné zboží, ale v menším množství a 17 % nakupuje zatím stejně, nicméně už sonduje alternativy. Necelá polovina Čechů (48 %) kvůli vyšším cenám omezila využívání zbytných služeb, jako je návštěva restaurace či výdaje za cestování. Dalších 37 % nyní využívá levnějších alternativ.

Více za bydlení, méně za oblečení

Strukturu nákladů domácností dobře ilustrují data o uskutečněných objemech plateb v jednotlivých kategoriích z CREDITAS Bankingu. V meziročním srovnání (srpen 2022 vs. srpen 2021) se ukazuje, že domácnosti vydávají za potraviny o 10 % více než před rokem, naopak výdaje za oblečení klesly o 2 % a v položce Shopping (tedy „ostatní nákupy) se projevil pokles o 1,5 %. O 4,5 % stouply celkové výdaje související s dopravou. Nejvýznamnější rostoucí položkou byly služby, kde se ukázal nárůst o 124 %, což souvisí zejména s novou výší záloh například za elektřinu.

„Aktuální průzkum potvrdil to, co se zpožděním naznačovala data o spotřebě domácností už v závěru loňského roku. Vysoká inflace snižuje kupní sílu obyvatel a mění jejich spotřebitelské zvyklosti. Prioritou je bydlení, na zbytku se začíná šetřit. I když v obchodech utrácíme více, reálně si odnášíme méně zboží,“ říká hlavní ekonom Banky CREDITAS Petr Dufek.

***

Informace ke zdrojům dat

Banka CREDITAS využila kategorizovaná data o struktuře výdajů realizovaných převodem či platbou kartou v měsíci srpnu 2021 a 2022, která byla očištěna o vliv počtu uživatelů v daných obdobích.

Banka CREDITAS si nechala prostřednictvím nástroje Instant Research společnosti IPSOS realizovat výzkum na 500 respondentech.