Správný čas na penzijko

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen představenstva České spořitelny – penzijní společnosti, a.s., odpovědný za úsek obchodu a marketingu

S Tomášem Vaníčkem, členem představenstva České spořitelny – penzijní společnosti, který je odpovědný za úsek obchodu a marketingu, jsme si tentokrát povídali o tom, co si myslí o aktuálních krocích vlády v oblasti penzijního spoření, jak dochází k omlazování jejich kmene účastníků penzijka, nebo o aktuálních výsledcích fondů. Nakonec přidal i doporučení pro klienty penzijního spoření. Říká, že by své aktuální smlouvy rozhodně rušit neměli, protože pro to není důvod. Navíc dobří poradci vždy najdou pro klienty i v této složité době to správné řešení.

Jaký je váš názor na nedávné kroky vlády v oblasti penzijního spoření?

Rozhodně vládu chválím za snahu modernizovat tento systém a udělat ho atraktivnějším pro mladé lidi. Zvýšení státních příspěvků je nepochybně správnou cestou, jak motivovat lidi k účasti na penzijním spoření.

Donutí to i velkou část stávajících klientů zrevidovat nastavení výše svých úložek. To je nepochybně obrovská obchodní příležitost pro poradce k návštěvě svých klientů.

Jak se vypořádáváte s dotazy klientů, kteří musí být zmatení ze všech informací, které se v médiích píšou?

Navrhované legislativní změny v penzijním spoření jsou už nějakou dobu vděčným tématem debat odborníků i politiků. Bohužel ne vždycky je to pro naše klienty srozumitelné.

Snažíme se všechny tyto informace uvádět na pravou míru a nikdy nezapomeneme zdůraznit, že dokud zákon nepodepíše prezident, jde stále pouze o návrhy. Finální podobu bohužel v den našeho rozhovoru stále nemáme a čekáme na projednání v Parlamentu.

Vláda řeší nejen finální podobu penzijní reformy, ale v rámci tzv. konsolidačního balíčku také zastropování podpory firemních benefitů…

Ano a vyslala v tomto směru pro současné i budoucí klienty penzijních společností dobrou zprávu. Změny v zaměstnaneckých benefitech v konsolidačním balíčku se penzijního spoření netýkají, zůstanou pořád stejně zvýhodněné a dostává tak v zásadě výhodu před ostatními benefity.

Vnímáme to jako jasný signál, že vláda chce motivovat a podpořit i touto cestou občany a firmy k tomu, aby finanční zajištění každého občana v penzi nebylo závislé jen na státem přiznaném důchodu.

Zvýšení státních příspěvků by mohlo být skvělým impulzem pro mladé lidi začít spořit na důchod. Pozorujete už ve svém kmeni nějaké změny?

V poslední letech pozorujeme postupné omlazování kmene účastníků penzijního spoření. Mladí lidé si stále více uvědomují důležitost spoření na důchod. Zvýšení státních příspěvků je pro ně motivací, protože jim pomáhá rychleji budovat své úspory.

Mnohem důležitější a velmi pozitivní je zpráva, že si tito mladí často vybírají zejména dynamické a vyvážené investování. Důkazem je i to, že náš Vyvážený fond se stal největším fondem na trhu DPS. Překonal tak co do velikosti další náš povinný Konzervativní fond, který vládl na trhu doposud.

Česká spořitelna – penzijní společnost tak spravuje na trhu DPS dva největší fondy. A je na tom vidět jasný trend ke zdravější struktuře investic, která v dlouhodobém horizontu přinese klientům lepší možnosti zhodnocení. Tady bych chtěl opravdu moc poděkovat finančním poradcům za jejich práci v edukaci klientů správným směrem.

Celý rok je pro penzijní fondy, co se týče zhodnocení, dobře rozjetý. Jak to hodnotíte po výsledcích za třetí kvartál?

Náš Konzervativní fond letos utíká konkurenci v průměru o 1 % a odměňuje tak trpělivost klientů z minulých let. Zhodnocení na konzervativních fondech obecně je dle mého názoru plně konkurenceschopné se sazbami na spořicích účtech, u kterých všichni musí počítat v blízké době s poklesem. Věřím osobně tomu, že zhodnocení na konzervativních fondech se naopak ještě delší dobu udrží na stávajících hodnotách.

Přituhovat začíná na Dynamických fondech, kdy už nerostou akcie jako celé indexy, ale růst začíná být významně selektivní po jednotlivých titulech. Výnosnost u vyvážených a dynamických fondech se tak v posledních měsících rozkolísala.

V tříletém porovnání náš Vyvážený fond zhodnocuje úspory klientů zhruba o 15 % a ve stejném období má náš Dynamický fond docela slušný náskok před konkurencí a zhodnocuje úspory o necelých 29 %. Řekl bych, že je to jeden z mála fondů, který se úspěšně popral s vysokou inflací posledních tří let.


To je pro klienty výborná zpráva. Co ale s těmi, kteří svou strategii spoření nemají nastavenou dobře a zbytečně tak přichází o zhodnocení svých peněz?

Poradce vždy při sjednání penzijního spoření klientovi doporučí vhodnou strategii spoření na základě vyplněného investičního dotazníku, který je součástí uzavření smlouvy. Pokud s návrhem nesouhlasí, má možnost volby vlastní strategie spoření. Ve svém okolí bohužel stále potkávám řadu klientů, kteří mají nastavenu strategii nevhodně, a proto je nejvyšší čas na změnu.

Nejen v návaznosti na výborné zhodnocení fondů doporučujeme mladým klientům, kteří spoří do konzervativních fondů, aby uvažovali o změně strategie. Aktuální i dlouhodobé výsledky fondů totiž hovoří za vše. Klienti, kteří mají své úspory v penzijním spoření uložené ve fondech s akciovou strategií, tedy ve vyvážených a dynamických, si na penzi naspoří daleko více než ti, kteří si zvolili strategii konzervativních fondů.

Nízká výnosnost není ale jediná věc, která je penzijku vyčítána. Jak se vyrovnáváte s kritikou vysokých poplatků?

Často tato kritika pochází z neznalosti či neověřených informací, popřípadě z úst různých zájmových skupin. Poplatky spojené s penzijkem, které mají být podle všech velmi vysoké, jsou ve skutečnosti ve srovnání s ostatními zeměmi průměrné. Navíc výše sazeb jsou dlouhodobě stejné a regulované státem.

Pokud účastník nemění penzijní společnost příliš často, týkají se ho pouze dva poplatky. Jsou velmi transparentní a je v nich vše. Nejsou tedy následovány dalšími skrytými vstupními, výstupními a podobnými sazbami.

Naše fondy jsou aktivně spravované, proto je nesmyslné je porovnávat s aktuálně velmi oblíbenými ETF fondy. Porovnávat se s nimi ani není naším cílem. V rámci zodpovědné diverzifikace je určitě pro klienta výhodné mít oba typy investic a získat benefity z obou produktů. A to je práce finančních poradců.

Na závěr nějaké doporučení pro klienty i neklienty penzijního spoření?

Mezi jedno z mých doporučení patří, aby klienti své aktuální smlouvy rozhodně nerušili, protože pro to není důvod. A pokud si chce někdo založit penzijko za stávajících podmínek, je nejvyšší čas udělat to ještě letos. Zvýšení státních příspěvků a daňových odpočtů jsou výhody, které by měli využít i stávající klienti.

Důležité je pravidelné investování a sledování vývoje vlastního portfolia. Nezapomínejte, že penzijní spoření je investicí do vaší budoucnosti. Čím dříve začnete, tím lépe. A jsem přesvědčen, že dobří poradci vždy najdou pro klienty i v této složité době to správné řešení.

Penzijni-CSPS

Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen představenstva České spořitelny – penzijní společnosti, a.s., odpovědný za úsek obchodu a marketingu

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně získal titul MBA na Nottingham Trent University a studoval bankovnictví na Oklahoma University. Osm let vedl pobočkovou síť České spořitelny a v roce 2013 nastoupil do představenstva Pojišťovny ČS, kde byl více než pět let zodpovědný za obchod.

Poté, co se Pojišťovna ČS stala součástí Vienna Insurance Group, nastoupil do představenstva Kooperativy, kde byl až do konce roku 2020 zodpovědný za bankopojištění, digitální prodej, klientskou zkušenost a projektovou a inovační kancelář. Do Česká spořitelna – penzijní společnosti nastoupil v březnu roku 2021 jako člen představenstva zodpovědný za úsek obchodu a marketingu.

Je ženatý. Ve svém volném čase se věnuje zejména svým čtyřem dětem, sportu (hokej, golf, cyklistika) a mentoringu několika start-upových projektů, kterým předává svoje zkušenosti s tvorbou firemních strategií a obchodních modelů.