Věřitelé Sberbank mohou žádat o výplatu pohledávek do 15. května

Garanční systém získal zpět většinu prostředků z výplaty klientů Sberbank CZ. Nárok na výplatu mají i ostatní věřitelé

Soud rozhodl o prodloužení lhůty pro výplatu věřitelů Sberbank CZ o 30 dní – JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně Sberbank CZ požádala dne 4. 4. 2024 soud o prodloužení lhůty k provedení částečného rozvrhu o 30 dní, čemuž soud vyhověl. Termín, do kdy si věřitelé Sberbank CZ mohou zažádat o výplatu svých pohledávek, se prodlužuje do 15. května 2024.

· Garanční systém obdržel od insolvenční správkyně Sberbank CZ finanční prostředky odpovídající 95 % pohledávky, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům padlé Sberbank CZ.

· Stejně jako GSFT, i další věřitelé mají nárok na výplatu svých pohledávek. Tuto výplatu však nezajišťuje Garanční systém!

V rámci rekordně úspěšného insolvenčního řízení s padlou Sberbank CZ obdržel Garanční systém finančního trhu v druhé polovině března v rámci tzv. částečného rozvrhu finanční prostředky odpovídající 95 % pohledávky, která vznikla v souvislosti s výplatou náhrad vkladů klientům padlé Sberbank CZ. Celkově se jednalo o 26 miliard korun. Tato částka putovala do Fondu pojištění vkladů, kde je nyní celkem přes 43 miliard korun. Tyto prostředky budou opět sloužit k případným výplatám náhrad pojištěných vkladů klientům bank, družstevních záložen a stavebních spořitelen.

V souvislosti s výplatou tzv. částečného rozvrhu obdržel Garanční systém od klientů padlé Sberbank CZ dotazy, zda se jich rovněž netýká tato výplata. Garanční systém upozorňuje, že tato výplata se může týkat klientů banky, kteří:

· měli v bance více, než je zákonný limit pojištění vkladů (tj. 2 499 500 milionu korun, a zároveň se na ně nevztahoval nárok na výplatu dočasně zvýšené náhrady),

· měli v bance prostředky, které nebyly ze zákona pojištěné,

· obdrželi prostředky na účet až po rozhodném dni, tj. po 28. únoru 2022– například pokud jim byl připsán bonusový úrok po tomto dni.

Garanční systém tuto výplatu částečného rozvrhu nezajišťuje. Klienti banky si svůj nárok mohou ověřit v seznamu oprávněných klientů uveřejněném v Návrhu na provedení částečného rozvrhu insolvenční správkyně JUDr. Jiřiny Lužové: https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=56363663. Oprávněné osoby si mohou prostředky vyzvednout u Komerční banky, a.s. Bližní informace jsou uvedena na: https://sberbank.cz/novinky/strucne-instrukce-vyplata-veritelu-sberbankcz.