Český zaměstnanec je desátý nejlevnější v EU

Podle aktuálních dat Eurostatu, dosáhly průměrné hodinové pracovní náklady v roce 2021 včetně daní 15,3 eur. Ve srovnání s unijním průměrem tak český zaměstnanec byl o téměř polovinu levnějším. Ve srovnání s Německem dosáhly české náklady na pracovníka 41 %, vůči nákladově nejdražšímu Dánsku byly jen třetinové.

Srovnání ve zpracovatelském průmyslu vyznívá ještě výhodněji. Zde pracovní náklady dosahují pouze 36 % těch německých. Blíže německé úrovně, i když stále jen na zhruba polovině, byly náklady byly v roce 2021 náklady na práci ve zdravotnictví a IT. Nákladově levnější byla naproti tomu práce v těžebním průmyslu a volnočasových aktivitách.

Žebříčku pracovních nákladů zcela nepřekvapivě vévodí východoevropské země včele s Bulharskem, kde dosahují jen 7 eur a jsou tak ve srovnání s ČR ani ne poloviční. Naopak nejdražší je pro zaměstnavatele již zmíněné Dánsko, kde hodina práce stojí v průměru necelých 47 eur.

Poslední statistiky ukazují, že i 18 let od vstupu do EU (výsledky jsou za rok 2021!) si ČR stejně jako další východní země udržely svoji významnou konkurenční výhodu nízkých pracovních nákladů.

Současně jsou ovšem i dokladem jen pomalé konvergence a mohou se stát i brzdou pro rychlejší technologický vzestup zvlášť pro země na východ od nás, kde ceny nových drahých technologií konkurují laciné práci zaměstnance.

Petr Dufek, hlavní ekonom Banky CREDITAS