ČNB snížila sazby o 25bb

Rozhodnutí bylo jednomyslné

V souladu s očekáváním trhu bankovní rada ČNB v závěru roku rozhodla o snížení úrokových sazeb o 25bb. Dvoutýdenní repo sazba tak poklesla na 6,75 % a po 18 měsících opustila stabilní úroveň 7,00 %. Pro snížení sazeb o 25bb hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Očekáváme, že snižování bude pokračovat i na únorovém zasedání a v současné chvíli nelze vyloučit ani snížení o více než 25bb.

Guvernér Michl na tiskové konferenci uvedl, že zahájení snižování sazeb stojí na jistotě ČNB, že inflace začátkem příštího roku poklesne do úrovní okolo horní hranice tolerančního pásma (3 %). Zároveň ale zůstávají rizika podle České národní banky vychýlena stále spíše proinflačním směrem, a i proto dnešní snížení mělo podobu nejmenšího možného kroku o 25 bazických bodů.

Co se týká dalšího tempa, guvernér Michl nevyloučil možnost přerušení procesu, pozitivně se ale vyjádřil i k možnému snižování po větších krocích. Možné 50bodové (či větší) kroky ale bankovní rada podmiňuje jasným směřováním inflace k 2% cíli, více se podle guvernéra Michla pak bankovní rada bude zaměřovat také na jádrovou inflaci, kde analytický útvar ČNB očekává i v příštím roce setrvání v průměru na úrovních okolo 3 %.
Základní sazba ČNB

Finanční trh z velké části snížení sazeb očekával a reakce na rozhodnutí byla relativně umírněná s oslabením koruny o několik haléřů a posunem FRA sazeb napříč délkou o několik bazických bodů níže. Po tiskové konferenci se tento posun dále prohloubil a koruna oslabila k 24,60 EUR/CZK, kdy trh patrně zaskočila informace o jednomyslném hlasování ve prospěch snižování sazeb, zároveň pak relativně holubičí vyjádření o možných větších krocích v rámci cyklu snižování sazeb. FRA sazby ale již před zasedáním implikovaly pokles sazeb na horizontu jednoho roku zhruba o 300bb, což je tempo, které vyžaduje snižování na některých zasedáních v příštím roce o 50 či více bazických bodů.

Aktuální snížení potvrdilo naši aktualizovanou prognózu, která počítala se základní sazbou na úrovni 6,75 % na konci letošního roku. Pro konec roku 2024 očekáváme základní sazbu ve výši 4,5 %, což je konzistentní se snížením na každém zasedání v příštím roce s možností razantnějšího kroku na některém ze zasedání.

V případě jasných protiinflačních signálů by snížení o 50bb mohlo přijít již na únorovém zasedání (8. 2. 2024), pravděpodobněji si ale před jakýmkoli zrychlením tempa bude chtít bankovní rada počkat na lednový výsledek inflace, který vychází až týden po únorovém rozhodnutí. V základním scénáři tak aktuálně pro únor očekáváme pokles o 25bb, následovaný snížením o 50bb na březnovém zasedání.

Vratislav Zámiš, analytik Raiffeisenbank